dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: z.ladyga@uw.edu.pl

dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2001

doktorat nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2007

habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2018


Wybrane publikacje

Książki

Ładyga-Michalska, Z. (2017). The Work of Laziness in American Literature. . Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. M. (Red.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (Red.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. i Ładyga-Michalska, Z. (Red.). (2015). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. . Wydawnictwo Katedra.

Rozdziały

Ładyga-Michalska, Z. (2017). "Kto jest typem destrukcyjnym?" -- Rajski Ogród. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 255-266). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2016). Justice, Ethics, Violence: American Studies and the Ethical Controversy. W: E. Boesenberg , A. Dallmann i M. Klepper (Red.). Approaches to American Cultural Studies. (s. 178-188). London; New York: Routledge.

Włodarczyk, J. i Ładyga-Michalska, Z. (2015). Wstęp. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. ). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Powieść jako obiekt przejściowy: Raj i Król Donalda Barthelme’go. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 117-127). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). W poszukiwaniu straconej prawdy. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 7-15). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Królewna Śnieżka, Zmarły ojciec i fenomenologia świata literackiego według Donalda Barthelme’ego. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 98-116). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Postindiański wojownik - portret Geralda Vizenora jako teoretyka postmodernizmu. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 239-247). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Captured LIVE!: Perception, Corporeality and the Televisual Apparatus in the Work of David Foster Wallace.”. W: A. Ceynowa i M. Wilczyński (Red.). American Experience - The Experience of America. (s. 221-228). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Customers who Bought this Item also Bought David Foster Wallace: Literary Production in the Era of Globalization.”. W: E. Bańska , M. Liwiński i K. Rusiłowicz (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. 85-94). Lublin: KUL.

Artykuły

Ładyga-Michalska, Z. (2016). The Right to Laziness. Sensus Historiae, 22, (s. 29-39).

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Technophobia and Technophilia in American Postmodern Criticism. Anglica. An International Journal of English Studies, 24, (s. 161-175).

Ładyga-Michalska, Z. (2014). Julia Faisst, Cultures of Emancipation: Photography, Race, and Modern American Literature. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 235-237).

Ładyga-Michalska, Z. (2013). Volker Depkat and Meike Zwingenberger, eds., Visual Cultures–Transatlantic Perspectives. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 234-238).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN