dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 3.415

Telefon: +48 (22) 5531417

email: z.ladyga@uw.edu.pl

https://twitter.com/ZLadyga

  Dyżur: Zima 22/23
urlop naukowy 2022/23
dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2001

doktorat nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2007

habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2018

 

Habilitacja: Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (2018) Tytuł: „Literatura amerykańska w optyce nienormatywnej krytyki etycznej” (literaturoznawstwo)

 

Doktorat: Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (2007)

Tytuł: Rethinking Postmodern Subjectivity: The Ethics of Referentiality and strategies of Affect Construction in the Work of Donald Barthelme (literaturoznawstwo)

 

Magister: Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (2001)

 


Zainteresowania

1. Filozofia kontynentalna (B. Stiegler, C. Malabou, J. Derrida, M. Heidegger, E. Husserl)

2. Socjologia (L. Boltansky, E. Ilouz, P. Bourdieu, L. Wacquant, N. Elias, M. Weber)

3. Etyka (E. Levinas, F. Nietzsche)

4. Literatura, eseistyka i kultura amerykańska XX wieku

5. Nurty psychoanalyticzne XX wieku

6. Nurty marksistwoskie XX wieku


Wybrane publikacje

Details

Monografie

 1.      The Labour of Laziness in 20th Century American Literature, Edynburg: Edinburgh Universtity Press, 2019.

2.      The Work of Laziness in American Literature. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.

3.      Rethinking Postmodern Subjectivity: Emmanuel Levinas and Ethics of Referentiality in the Work of Donald Barthelme. Frankfurt: Peter Lang Publishers, 2009.

 

Tomy redagowane

 4.      Susan Sontag, Warszawa: WUW, 2021 [w przygotowaniu]

5.      Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, 2015. (współredakcja z dr J.Włodarczyk)

6.      Barth, Barthelme, Coover, Warszawa: WUW, 2015. (redakcja)

 

Rozdziały w książkach

 

7.      “Choked by the Brutal Fact of Being: The Concept of Pain in the Early Works of Emmanuel Levinas” Beyond The Rhetoric of Pain. Red. Stella Bruzzi, Berenike Jung, Nowy Jork: Routledge, 2019.

8.  .„Włącz się, dostrój, odleć” (Wada Ukryta)Mistrzowie literatury amerykańskiej. Thomas Pynchon

9.      „Włącz się, dostrój, odleć” (Wada Ukryta)” Thomas Pynchon. Red. Tadeusz Pióro, Warszawa, WUW, 2018.

10.      Justice, Ethics, Violence: American Studies and the Ethical Controversy. Approaches to American Cultural Studies. Red. Antje Dallmann, Eva Boesenberg, Martin Klepper. London: Routledge, 2016: 178-188.

11.    „Po humanizmie.” Introduction. Po humanizmie: Od Animal Studies to Technokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, 2015.

 

12.    “Postindiański wojownik - portret Geralda Vizenora jako teoretyka postmodernizmu” w Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. Red. Joanna Ziarkowska i Ewa Łuczak. Warszawa: WUW 2015.

 

13.    “W poszukiwaniu straconej prawdy.” Introduction, Barth, Coover, Barthelme. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015, 7-15.

 

14.    “Królewna Śnieżka, Zmarły Ojciec i fenomenologia świata literackiego według Donalda Barthelme’ego” Barth, Barthelme, Coover. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015,  98-116.

 

15.    “Powieść jako obiekt przejściowy: Raj i Król Donalda Barthelme’ego Barth, Coover, Barthelme. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015, 117-128.

 

16.    “Customers who Bought this Item also Bought David Foster Wallace: Literary Production in the Era of Globalization.” Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. Red. Ewelina Bańka, Mateusz Liwiński, Kamil Rusiłowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. 75-84.

17.    “Captured LIVE!: Perception, Corporeality and the Televisual Apparatus in the Work of David Foster Wallace.” American Experience – The Experience of America. Ed. Marek Wilczyński. Peter Lang Publishers, Frankfurt, 2013. 221-228.

18.    "The Return of the Repressed: Tracing Levinas in Gayatri Spivak’s Ethical Representations of Subalternity” In Other Words: Postcolonial Discourses. Ed. J. Ziarkowska, E. Łuczak, J. Wierzchowska. Peter Lang Publishers, Frakfurt: 2012 , 221-230. [

19.    "Paroxytonic Postmodernity: Don DeLillo’s Underworld." Mistrzowie Literatury Amerykańskiej: Don DeLillo. Red. Marek Paryż, Warszawa: WUW,
2012. 171-185.

20.    "The Return of the Pastoral: The Televisual Poetics of David Foster Wallace." Projecting Words, Writing Images: Intersections of the Textual and the Visual in American Cultural Practices. Red. John R. Leo & Marek Paryż, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 235-247.

21.    "Simulating the Pastoral in David Foster Wallace's ‘The View from Mrs. Thompson's.’” (Mis)Reading America: American Dreams, Fictions and Illusions. Ed. Jerzy Durczak, Paweł Frelik, Kraków: TAiWPN Universitas, 2011. 179-193.

22.    “The Defiant Other in Ann Beattie's Another You.Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination, University of Warsaw Press: 2006. 315-322.

 

Artykuły w czasopismach recenzowanych

23.    “The Right to Laziness.” Sensus Historiae.Studia Interdysciplinarne 22.1. (2016): 31-41.

24.   “Technophobia and Technophilia in American Postmodern Criticism” Anglica. An International Journal of English Studies 24.1. (2015): 161-175.

 

25.    "Fatigue, Indolence, and the 'There Is', Or, the Temporal Logic of Collage in Donald Barthelme's Snow White" European Journal of American Studies. Issue 2 (2010). << https://ejas.revues.org/8732>> [electronic journal]

 

26.    "Technology, Temporality and the Postmodern Mimesis in David Foster Wallace's ‘The Suffering Channel.’" Vitalpoetics Vol 1, No.3, ( 2008) [electronic journal] <<https://web.archive.org/web/20081121103340/http://www.vitalpoetics.com/technology-temporality-and-the-postmodern-mimesis-in-david-foster-wallaces-the-suffering-channel>>

 

27.    “Winnicott, Levinas and the Ethics of Referential Play in Postmodern Literature,” Acta Philologica 33 (2007), 5-11.

 

28.    “The Defiant Other in Ann Beattie's Another You.Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination, University of Warsaw Press: 2006. 315-322.

 

29.    “The Ethical Thought of Emmanuel Levinas in the Study of Postmodern Poetics,” Probing the Boundaries Electronic Conference Proceeding: Future Literature, Future Criticism (November 2005). [electronic publication] <<http://www.inter-disciplinary.net/ptb/flfc/flfc1/ladyga%20paper.pdf>>

 

30.    The Dead Father, As I Lay Dying and the Intertextual Dialogue between Modernism and Postmodernism.” Polish Journal of American Studies (2004), 67-78.

 

31.    “Faking the Artificial in Donald Barthelme's Paradise.” American Studies. 21 (2004), 7-15.

 

Recenzje

32.    Monografia: Benny Pock, Mediality, Cybernetics, Narrativity in the American Novel after 1960. Polish Journal of American Studies. Vol.6 (2012). 123-127.

33.    Tom redagowany: Red. Volker Depkat, Meike Zwingenberger. Visual Cultures –Transatlantic Perspectives. Polish Journal of American Studies. Vol.7 (2013). 234-238.

34.    Tom redagowany: Red. Lucyna Aleksandrowicz Pędich, Jerzy Kamionowski.Piękniejszy dom od Prozy. O amerykańskiej poezji kobiecej. The Americanist. Vol XXIII (2006).  173-178.

 

Rozdziały

Ładyga-Michalska, Z. (2017). "Kto jest typem destrukcyjnym?" -- Rajski Ogród. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 255-266). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2016). Justice, Ethics, Violence: American Studies and the Ethical Controversy. W: E. Boesenberg , A. Dallmann i M. Klepper (Red.). Approaches to American Cultural Studies. (s. 178-188). London; New York: Routledge.

Włodarczyk, J. i Ładyga-Michalska, Z. (2015). Wstęp. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. ). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Powieść jako obiekt przejściowy: Raj i Król Donalda Barthelme’go. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 117-127). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). W poszukiwaniu straconej prawdy. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 7-15). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Królewna Śnieżka, Zmarły ojciec i fenomenologia świata literackiego według Donalda Barthelme’ego. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 98-116). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Postindiański wojownik - portret Geralda Vizenora jako teoretyka postmodernizmu. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 239-247). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Captured LIVE!: Perception, Corporeality and the Televisual Apparatus in the Work of David Foster Wallace.”. W: A. Ceynowa i M. Wilczyński (Red.). American Experience - The Experience of America. (s. 221-228). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Customers who Bought this Item also Bought David Foster Wallace: Literary Production in the Era of Globalization.”. W: E. Bańska , M. Liwiński i K. Rusiłowicz (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. 85-94). Lublin: KUL.

Artykuły

Ładyga-Michalska, Z. (2016). The Right to Laziness. Sensus Historiae, 22, (s. 29-39).

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Technophobia and Technophilia in American Postmodern Criticism. Anglica. An International Journal of English Studies, 24, (s. 161-175).

Ładyga-Michalska, Z. (2014). Julia Faisst, Cultures of Emancipation: Photography, Race, and Modern American Literature. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 235-237).

Ładyga-Michalska, Z. (2013). Volker Depkat and Meike Zwingenberger, eds., Visual Cultures–Transatlantic Perspectives. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 234-238).

Monografie

 

1.      The Labour of Laziness in 20th Century American Literature, Edynburg: Edinburgh Universtity Press, 2019.

2.      The Work of Laziness in American Literature. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.

3.      Rethinking Postmodern Subjectivity: Emmanuel Levinas and Ethics of Referentiality in the Work of Donald Barthelme. Frankfurt: Peter Lang Publishers, 2009.

 

Tomy redagowane

 

4.      Susan Sontag, Warszawa: WUW, 2021 [w przygotowaniu]

5.      Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, 2015. (współredakcja z dr J.Włodarczyk)

 

6.      Barth, Barthelme, Coover, Warszawa: WUW, 2015. (redakcja)

 

Rozdziały w książkach

 

1.      “Choked by the Brutal Fact of Being: The Concept of Pain in the Early Works of Emmanuel Levinas” Beyond The Rhetoric of Pain. Red. Stella Bruzzi, Berenike Jung, Nowy Jork: Routledge, 2019.

2.      .„Włącz się, dostrój, odleć” (Wada Ukryta)Mistrzowie literatury amerykańskiej. Thomas Pynchon

8.      „Włącz się, dostrój, odleć” (Wada Ukryta)” Thomas Pynchon. Red. Tadeusz Pióro, Warszawa, WUW, 2018.

9.      Justice, Ethics, Violence: American Studies and the Ethical Controversy. Approaches to American Cultural Studies. Red. Antje Dallmann, Eva Boesenberg, Martin Klepper. London: Routledge, 2016: 178-188.

10.    „Po humanizmie.” Introduction. Po humanizmie: Od Animal Studies to Technokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, 2015.

11.    “Postindiański wojownik - portret Geralda Vizenora jako teoretyka postmodernizmu” w Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. Red. Joanna Ziarkowska i Ewa Łuczak. Warszawa: WUW 2015.

12.    “W poszukiwaniu straconej prawdy.” Introduction, Barth, Coover, Barthelme. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015, 7-15.

13.    “Królewna Śnieżka, Zmarły Ojciec i fenomenologia świata literackiego według Donalda Barthelme’ego” Barth, Barthelme, Coover. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015,  98-116.

14.    “Powieść jako obiekt przejściowy: Raj i Król Donalda Barthelme’ego Barth, Coover, Barthelme. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: WUW, 2015, 117-128.

15.    “Customers who Bought this Item also Bought David Foster Wallace: Literary Production in the Era of Globalization.” Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. Red. Ewelina Bańka, Mateusz Liwiński, Kamil Rusiłowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. 75-84.

16.    “Captured LIVE!: Perception, Corporeality and the Televisual Apparatus in the Work of David Foster Wallace.” American Experience – The Experience of America. Ed. Marek Wilczyński. Peter Lang Publishers, Frankfurt, 2013. 221-228.

17.    "The Return of the Repressed: Tracing Levinas in Gayatri Spivak’s Ethical Representations of Subalternity” In Other Words: Postcolonial Discourses. Ed. J. Ziarkowska, E. Łuczak, J. Wierzchowska. Peter Lang Publishers, Frakfurt: 2012 , 221-230. [

18.    "Paroxytonic Postmodernity: Don DeLillo’s Underworld." Mistrzowie Literatury Amerykańskiej: Don DeLillo. Red. Marek Paryż, Warszawa: WUW,
2012. 171-185.

19.    "The Return of the Pastoral: The Televisual Poetics of David Foster Wallace." Projecting Words, Writing Images: Intersections of the Textual and the Visual in American Cultural Practices. Red. John R. Leo & Marek Paryż, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 235-247.

20.    "Simulating the Pastoral in David Foster Wallace's ‘The View from Mrs. Thompson's.’” (Mis)Reading America: American Dreams, Fictions and Illusions. Ed. Jerzy Durczak, Paweł Frelik, Kraków: TAiWPN Universitas, 2011. 179-193.

21.    “The Defiant Other in Ann Beattie's Another You.Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination, University of Warsaw Press: 2006. 315-322.

 Artykuły w czasopismach recenzowanych

22.    “The Right to Laziness.” Sensus Historiae.Studia Interdysciplinarne 22.1. (2016): 31-41.

23.    “Technophobia and Technophilia in American Postmodern Criticism” Anglica. An International Journal of English Studies 24.1. (2015): 161-175.

24.    "Fatigue, Indolence, and the 'There Is', Or, the Temporal Logic of Collage in Donald Barthelme's Snow White" European Journal of American Studies. Issue 2 (2010). << https://ejas.revues.org/8732>> [electronic journal]

25.    "Technology, Temporality and the Postmodern Mimesis in David Foster Wallace's ‘The Suffering Channel.’" Vitalpoetics Vol 1, No.3, ( 2008) [electronic journal] <<https://web.archive.org/web/20081121103340/http://www.vitalpoetics.com/technology-temporality-and-the-postmodern-mimesis-in-david-foster-wallaces-the-suffering-channel>>

26.    “Winnicott, Levinas and the Ethics of Referential Play in Postmodern Literature,” Acta Philologica 33 (2007), 5-11.

27.    “The Defiant Other in Ann Beattie's Another You.Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination, University of Warsaw Press: 2006. 315-322.

28.    “The Ethical Thought of Emmanuel Levinas in the Study of Postmodern Poetics,” Probing the Boundaries Electronic Conference Proceeding: Future Literature, Future Criticism (November 2005). [electronic publication] <<http://www.inter-disciplinary.net/ptb/flfc/flfc1/ladyga%20paper.pdf>>

29.    The Dead Father, As I Lay Dying and the Intertextual Dialogue between Modernism and Postmodernism.” Polish Journal of American Studies (2004), 67-78.

30.    “Faking the Artificial in Donald Barthelme's Paradise.” American Studies. 21 (2004), 7-15.

 

Recenzje

31.    Monografia: Benny Pock, Mediality, Cybernetics, Narrativity in the American Novel after 1960. Polish Journal of American Studies. Vol.6 (2012). 123-127.

32.    Tom redagowany: Red. Volker Depkat, Meike Zwingenberger. Visual Cultures –Transatlantic Perspectives. Polish Journal of American Studies. Vol.7 (2013). 234-238.

33.    Tom redagowany: Red. Lucyna Aleksandrowicz Pędich, Jerzy Kamionowski.Piękniejszy dom od Prozy. O amerykańskiej poezji kobiecej. The Americanist. Vol XXIII (2006).  173-178.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Nagrody i stypendia: 

 • Fulbright Senior Award 2014/15 (University of California, Irvine)
 • Nagroda Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe (2019/2020)
 • Stypendium Salzburg Seminar: New Directions in American Literature, Salzburg, Austria (2014)
 • Stypendium Salzburg Seminar: Screening America, Salzburg, Austria (2012)
 • ·Stypendium badawcze J.F. Kennedy Center for North American Studies, Freie University of Berlin, Germany (2006 & 2004)

Funkcje:

 • Wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych EAAS (2018-)

  Współredaktor Polish Journal of American Studies (2009-)

  Współredaktor serii wydawniczej Wydawnictwa UW Mistrzowie Literatury Amerykanskiej (2015-)

  Współredaktor czasopisma filozoficznego UW Etyka (2016-)

  Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych EAAS (2014-)

  Skarbnik Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PTSA (2008-2012)

  Koordynator programu LLP Erasmus and Erasmus Mundus w Instytucie Anglistyki UW(2009-2012)