dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska


American literature

associate professor

Room number: 221

Phone: +48 (22) 5531417

email: z.ladyga@uw.edu.pl

  Office hours: Summer semester 2019/2020
dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska

Degrees

"M.A., University of Warsaw, 2001

Ph.D., University of Warsaw, 2007

Assistant Professor, University of Warsaw, 2007

Treasurer and Board Member of the Polish Association for American Studies, 2008

Post-doctoral (Habilitacja), 2018"


Research interests and projects

  • Relations b/w literary theory and continental philosophy
  • Marxist theories of culture
  • Postmodern aesthetics


Selected publications

Books

Ładyga-Michalska, Z. (2017). The Work of Laziness in American Literature. . Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. & Łuczak, E. (Eds.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (Ed.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. M. (Ed.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. & Ładyga-Michalska, Z. (Eds.). (2015). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. . Wydawnictwo Katedra.

Chapters

Ładyga-Michalska, Z. (2017). "Kto jest typem destrukcyjnym?" -- Rajski Ogród. In E. Łuczak (Ed.). Ernest Hemingway. (pp. 255-266). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2016). Justice, Ethics, Violence: American Studies and the Ethical Controversy. In E. Boesenberg , A. Dallmann & M. Klepper (Eds.). Approaches to American Cultural Studies. (pp. 178-188). London; New York: Routledge.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Postindiański wojownik - portret Geralda Vizenora jako teoretyka postmodernizmu. In J. Ziarkowska-Ciechanowska & E. Łuczak (Eds.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (pp. 239-247). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Królewna Śnieżka, Zmarły ojciec i fenomenologia świata literackiego według Donalda Barthelme’ego. In Z. Ładyga-Michalska (Ed.). Barth, Barthelme, Coover. (pp. 98-116). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). W poszukiwaniu straconej prawdy. In Z. Ładyga-Michalska (Ed.). Barth, Barthelme, Coover. (pp. 7-15). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Powieść jako obiekt przejściowy: Raj i Król Donalda Barthelme’go. In Z. Ładyga-Michalska (Ed.). Barth, Barthelme, Coover. (pp. 117-127). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. & Ładyga-Michalska, Z. (2015). Wstęp. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. ). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Captured LIVE!: Perception, Corporeality and the Televisual Apparatus in the Work of David Foster Wallace.”. In A. Ceynowa & M. Wilczyński (Eds.). American Experience - The Experience of America. (pp. 221-228). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ładyga-Michalska, Z. (2013). “Customers who Bought this Item also Bought David Foster Wallace: Literary Production in the Era of Globalization.”. In E. Bańska , M. Liwiński & K. Rusiłowicz (Eds.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (pp. 85-94). Lublin: KUL.

Articles

Ładyga-Michalska, Z. (2016). The Right to Laziness. Sensus Historiae, 22, (pp. 29-39).

Ładyga-Michalska, Z. (2015). Technophobia and Technophilia in American Postmodern Criticism. Anglica. An International Journal of English Studies, 24, (pp. 161-175).

Older publications can be found on the complete list in PBN