prof. ucz. dr hab. Barry Keane


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Pokój numer: 3.411

Telefon: +48 (22) 625 69 02 (wew.) 14

email: bkeane@uw.edu.pl

Profil academia.edu

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
środy 8.00-9.30 (po uprzednim umówieniu mailowym).
prof. ucz. dr hab. Barry Keane

Przebieg kariery

– doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł monografii: Irish Drama in Poland 1900-2000. Staging and Reception. (Bristol: Intellect/Chicago Press, 2016)

– doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznwstwa, Trinity College Dublin. Tytuł rozprawy doktorskiej: Skamander, The Poets and their Poetry (Warszawa: Agade, 2004), praca napisana pod kierunkiem dr Justin Doherty;

– magister filologii klasycznej. The School of Classics, University College Dublin. Tytuł pracy magisterskiej: A Classical Commentary to Jan Kochanowski’s Laments. With Introduction and Verse Translation, praca napisana pod kierunkiem dr Ray Astbury.


Zainteresowania

Moje zainteresowania naukowe związane są z recepcją literatury irlandzkiej oraz irlandzkich sztuk teatralnych w Polsce . Moja praca o odbiorze teatru irlandzkiego w Polsce zainspirowała mnie również do podjęcia badań na temat wystawiania teatru szkockiego w Polsce. Od czasów studiów magisterskich zajmuję się również literaturą polską i jej przekładem na angielski. Obecnie jestem członkiem obu społeczności – irlandzkiej i polskiej, mogę więc powiedzieć, że moje doświadczenie kultury polskiej jest autentyczne. Od kilku lat jestem zaangażowany w tłumaczenie i badanie powstałego pod koniec siedemnastego wieku poematu Anny Stanisławskiej pt., Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685 (krótki angielski tytuł: Orphan Girl). (Następna część poematu będzie wydana w roku 2020.) Żadnej innej polskiej pracy literackiej nie sposób porównać do poetyckiej autobiografii Stanisławskiej, a w swoim przekładzie tego poematu starałem się przede wszystkim oddać perspektywę bohaterki. Ostatnio zastało wydane moje tłumaczenie Odprawy posłów greckich oraz Trenów. We wszystkich tych pracach przekłady poprzedzone są naukowym wprowadzeniem i komentarzem, które umiejscawiają dzieła w ramach literackich i historycznych. Ponadto, interesuje mnie tłumaczenie dla branży turystycznej oraz tłumaczenie polskich komiksów z czasów PRL – te zainteresowania przekładam na kursy, które prowadzę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Inne dziedziny zainteresowań to modernizm, recepcja literatury antycznej, irlandzka i polska literatura oraz studia medialne. 


Wybrane publikacje

Książki

Anna Stanisławska, Orphan Girl; One Body with Two Souls Entwined: An Epic Tale of Married Love in Seventeenth-Century Poland: Orphan Girl: The Oleśnicki Episode. Introduction, Translation and Commentary (The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series, New York ; Toronto: Iter Academic Press, 2021).

Polish Literature: Baroque. Series: Oxford Bibliographies in Renaissance and Reformation. Series Editor. Margaret King. (New York: Oxford University Press, 2019).

Polish Literature: Renaissance. Series. Oxford Bibliographies in Renaissance and Reformation. Series Editor. Margaret King. (New York: Oxford University Press, 2018).

Jan Kochanowski, The Dismissal of the Greek Envoys. Introduction, Translation and Commentary. (Warsaw: Wydawnictwo Sub Lupa/The Polish Cultural Institute of London, 2018)

Irish Drama in Poland 1900-2000. Staging and Reception. (Bristol: Intellect/Chicago Press, 2016)

Anna Stanisławska, Orphan Girl. Introduction, Translation and Commentary (The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series, 45; Medieval and Renaissance Texts and Studies, 492. (Toronto/ Arizona: Iter Academic Press and. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2016)

Jan Kochanowski, Grief Anger Acceptance. ‘The Threnodies’. Introduction, Translation and Commentary (Warsaw: Wydawnictwo Sub Lupa 2016).

Artykuły

From High Hopes of the Celtic Twilight to Last Hurrahs in Inter-war Warsaw: the Plays of Casimir Dunin-Markievicz. Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies 8 (2018), 407-415.

Fighting for the Rosenbergs. The Polish staging of Leon Kruczkowski’s play Julius and Ethel. Kultura Popularna 51 (2017), 68-75.

Rona Munro’s Iron in Poland [W:] Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, red.Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper (2017), 119-225.

Never Quite There. Irish Plays in Poland 1955-1999. Litteraria Pragensia 25/50 (2015), 6-14.

The Era of Tadeusz Pawlikowski and Irish Theatre. Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies 5 (2015), 37-48.

Meritocracy on a Desert Island. The Staging of J.M. Barrie’s The Admirable Crichton in Poland in the Years 1921-1958 [W:] Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, red. Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper (2015), 125-132.

Angst and Expectations. The First Stage Production of Samuel Beckett's Waiting for Godot in Poland. Translation Ireland 19/2 (2014), 29-36.

Polska premiera Wesołka Johna Millingtona Synge’a. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica  24/2 (2014), 73-82.

Poland's First Stage Adaptations of Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes. [W:] Scotland in Europe / Europe in Scotland, red. Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper (2013), 110-116.

Taking Sides And Affixing Blame. Polish Stage Productions Of Shaw's Mrs Warren's Profession 1907-1952. SHAW. The Annual Of Bernard Shaw Studies 33 (2013), 122-133.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN