dr hab. Justyna Wierzchowska


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 553 14 24

email: j.l.wierzchowska@uw.edu.pl

dr hab. Justyna Wierzchowska

Przebieg kariery

magister, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000

magister, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, 2001

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2008

doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2019


Zainteresowania

  • studia amerykańskie
  • sztuka wizualna
  • historia sztuki amerykańskiej
  • filozofia
  • kultura popularna
  • studia feministyczne
  • studia nad społeczno-kulturową tożsamością płciową (Gender and queer studies)
  • studia nad macierzyństwem


Wybrane publikacje

Rozdziały

Wierzchowska, J. (2018). Empty Maternal: Simulating Maternal Care in Marina Abramović's The Artist is Present. W: E. Joensuu i J. Lane (Red.). Everyday World-Making: Toward an Understanding of Affect and Mothering. (s. 103-130). Bradford, ON: Demeter Press.

Wierzchowska, J. (2017). Publicizing Vulnerability: Motherhood and Affect in Joanna Rajkowska’s Post-2011 Art. W: V. Browne , A. Giorgio , E. Jeremiah i G. Rye (Red.). Motherhood in Literature and Culture Interdisciplinary Perspectives from Europe. (s. 153-168). New York: Routledge.

Wierzchowska, J. (2017). Exploring Maternal Affective Investments: Mary Kelly's Post-Partum Document (1973-79) and the Material Narrative of Love. W: M. Gratzke i A. Malinowska (Red.). The Materiality of Love: Essays on Affection and Cultural Practice. (s. 163-176). New York and London: Routledge.

Wierzchowska, J. (2014). Consuming the Artist, Consuming the Image: Marina Abramovic 2011 MOCA Gala Controversy. W: (Red.). Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability. (s. 71-80). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wierzchowska, J. (2014). Walter White bierze sprawy w swoje ręce. Amerykańskie mity a serialowa rzeczywistość klasy średniej w Breaking Bad. W: M. Cichmińska i A. Naruszewicz-Duchlińska (Red.). Seriale w kontekście kulturowym: historia i polityka. (s. 138-151). Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wierzchowska, J. (2013). Jabłko, węże i śmierć. Kara za prawdziwe męstwo, czyli o tym, co czeka dziewczynki, które zapuszczają się na zakazene terytorium. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Wierzchowska, J. (2019). Motherless Subjects and Mothered Selves: The Implications of Jacques Lacan’s and Donald Winnicott’s Writings on the Formation of the ‘I’ for American Studies. Comparative American Studies (formerly: European Journal of American Culture), (s. ).

Wierzchowska, J. (2018). Love, Attachment and Effacement: Romantic Dimensions in Sylvia Plath's Children Poems. International Journal of English Studies, 18, (s. 19-33).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. (2017). Notes on the Uses of Black Camp. Open Cultural Studies, 1, (s. 696–700).

Wierzchowska, J. (2017). Imaging, Desiring, Remembering Home: Home as a Locus of Meaning in the Works of Mary Kelly. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 73-84).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. L. (2017). Nobody Knows My Name: The Masquerade of Mourning in the Early 1980s Artistic Productions of Michael Jackson and Prince. Open Cultural Studies, 1, (s. 628–645).

Wierzchowska, J. (2015). Narrating Motherhood as Experience and Institution: Experimental Life-Writing in Mary Kelly’s Post-Partum Document (1973–79). Studia Anglica Posnaniensia, 50, (s. 111-126).

Wierzchowska, J. (2015). Performing the Return of the Repressed: Krzysztof Wodiczko’s Artistic Interventions in New York City's Public Space. EUROPEAN JOURNAL FOR AMERICAN STUDIES, 10, (s. brak (online)).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Justyna Wierzchowska pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplomy magistra w dziedzinie studiów amerykanistycznych i filozofii, oraz doktorat ze studiów amerykanistycznych. W swojej pracy naukowej łączy psychoanalizę, teorię afektu oraz studia nad macierzyństwem do badania relacyjnych i afektywnych wymiarów podmiotowości we współczesnej sztuce europejskiej i amerykańskiej oraz w kulturze popularnej. Jest autorką The Absolute and the Cold War: Discourses of Abstract Expressionism (2011), współredaktorką In Other Words: Dialogizing Postcoloniality, Race, and Ethnicity (2012) oraz numeru specjalnego On Uses of Black Camp (2017). Jej obecny projekt dotyczy znaczenia pierwotnej więzi w procesie wykształcania się self. Justyna Wierzchowska prowadzi wykłady z historii filozofii oraz zajęcia z historii sztuki amerykańskiej, sztuki feministycznej, teorii sztuki oraz kursów za zakresu kulturoznawstwa. Jest tłumaczką współczesnej prozy amerykańskiej oraz publikacji za zakresu sztuki współczesnej.