prof. ucz. dr hab. Marek Paryż


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

profesor uczelni

Pokój numer: 3.239

Telefon: +48 (22) 5531417

email: m.a.paryz@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w sesji
17 czerwca, godz. 10.00-11.30
24 czerwca, godz. 10.00-11.30
1 lipca, godz. 10.00-11.30
prof. ucz. dr hab. Marek Paryż

Przebieg kariery

2001 – stopień doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

2010 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

2012 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego


Zainteresowania

  •  Literatura amerykańska XIX wieku
  •  współczesna powieść amerykańska
  •  western filmowy i literacki w USA
  •  westerny transnarodowe


Promotor

1. Agnieszka Kotwasińska, „Transformations of the Family in Contemporary American Horror Fiction by Women”(2017)

2. Józef Jaskulski, “Narrative Uses of the Topoi of the Western in Post-9/11 American Television Commercials” (2018)


Wybrane publikacje

Książki

Paryż, M. (2018). Literatura zakorzenienia, literatura ucieczki. Szkice o prozie amerykańskiej po 2000 roku. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ładyga-Michalska, Z. (Red.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. (2015). Przestrzenie kanonu. Szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sokołowska-Paryż, M. i Loschnigg, M. (Red.). (2014). The Great War in Post-Memory Literature ad Film. . Berlin: De Gruyter.

Rozdziały

Paryż, M. (2015). Introduction. W: M. Paryż i J. Leo (Red.). The Post-2000 Film Western: Contexts, Transnationality, Hybridity. (s. 1-17). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Paryż, M. (2015). Expatriate Americans in Paris at the Time of the Great War: Edith Wharton's "A Son at the Front". W: K. Kraus i M. Löschnigg (Red.). North America, Europe and the Cultural Memory of the First World War. (s. 227-236). Heidelberg, Germany: Universitätsverlag Winter.

Paryż, M. (2015). The War on Terror and Intersecting Film Genres in "Jonah Hex". W: M. Paryż i J. Leo (Red.). The Post-2000 Film Western: Contexts, Transnationality, Hybridity. (s. 207-221). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Paryż, M. (2015). Potencjalność rzeczywistości i potencjał metafikcji: wczesne powieści Roberta Coovera (The Origin of the Brunists i The Universal Baseball Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop.). W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 131-149). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. (2015). N. Scott Momaday: inność jako dramat i szansa. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 21-41). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. (2014). Zamknąć ostatnie drzwi (The Stonemason i Sunset Limited). W: M. Paryż (Red.). Cormac McCarthy. (s. 215-233). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Paryż, M. (2014). Ku poetyce absurdu (Suttree). W: M. Paryż (Red.). Cormac McCarthy. (s. 95-109). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Paryż, M. (2013). Demitologizacja początków Ameryki w Odruchu serca. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 147-162). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. (2013). Iron Man Saves the Afghans. W: A. Ceynowa i M. Wilczyński (Red.). American Experience - The Experience of America. (s. 297-306). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Paryż, M. (2013). Polish Literary Depictions of Native Americans in Soviet-Era Adventure Novels. W: J. Mackay i D. Stirrup (Red.). Tribal Fantasies: Native Americans in the European Imaginary, 1900-2010. (s. 155-172). New York: Palgrave Macmillan.

Paryż, M. (2013). Western literacki w latach 40. XX wieku: Jack Schaefer, Walter Van Tilburg Clark, A.B. Guthrie. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. 58-89). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Paryż, M. (2018). Urban Milieu, Domesticity, and Fatherhood in "The Assassination of Jessie James by the Coward Robert Ford". PAPERS ON LANGUAGE AND LITERATURE, 54, (s. 46-63).

Paryż, M. (2017). Contemporary Transnational Westerns: Trajectories and Constellations. Studia Filmoznawcze, 38, (s. 5-14).

Paryż, M. (2017). A Map of Longings: Utopian Underpinnings of Contemporary Transnational Westerns. Studia Filmoznawcze, 38, (s. 137-155).

Paryż, M. (2013). Herman Melville's 'Pierre' and the Allegory of Empire. Anglica. An International Journal of English Studies, 22, (s. 5-18).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN