prof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorska


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Dyrektor Instytutu Anglistyki

Pokój numer: 2.411

email: a.piskorska@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
po umówieniu mailem lub telefonicznie przez Sekretariat Instytutów i Katedr
prof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorska

Przebieg kariery

– doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł monografii Po co rozmawiamy? Kraków: Tertium.

– doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej Introducing Sentential Inferences into R.W. Langacker’s Cognitive Grammar, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Mioduszewskiej-Crawford;

– magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy magisterskiej The Cognitive and Relevance-theoretic Approaches to Metaphor – a Comparison, praca napisana pod kierunkiem dr Barbary Dancygier.


Zainteresowania

Moje zainteresowania naukowe związane są z pragmatyką językoznawczą i teorią relewancji. W ramach tej teorii staram się zgłębiać zagadnienia dotyczące humoru i ironii w bezpośredniej komunikacji, a także w literaturze, filmie i różnego rodzaju mediach. Interesuje mnie również jak typowe problemy pragmatyczne, wynikające z roli kontekstu w zrozumieniu komunikatu, wpływają na tłumaczenie.


Wybrane publikacje

Książki

Piskorska, A. i Wałaszewska, E. (Red.). (2017). Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes. . Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2016). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Piskorska, A. (2016). Po co rozmawiamy? O funkcjach komunikacji w ujęciu teorii relewancji. (1. wyd.). Kraków: Tertium.

Babilas, D. , Piskorska, A. i Rutkowski, P. (Red.). (2014). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. . Instytut Anglistyki UW.

Krzeszowski, T. , Piskorska, A. i Marek, B. (2008). Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego. Wzkazówki metodyczne dla nauczycieli. . Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Rozdziały

Piskorska, A. (2017). The importance of Being a Scot. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. (s. 88-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Piskorska, A. (2017). On the strength of explicit and implicit verbal offences. W: S. Bonacchi (Red.). Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht der Sprache. (s. 51-72). Berlin: de Gruyter Mouton.

Piskorska, A. (2016). Humour and the popular stereotypes of Scots. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (s. 369-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Piskorska, A. (2016). Niedosłownie grzeczni, czy z grzeczności niedosłowni?. W: P. Chruszczewski , W. Chłopicki , A. Knapik i M. Odelski (Red.). Niedosłowność w języku. (s. 211-219). Kraków: Tertium.

Piskorska, A. (2016). Perlocutionary effects and relevance theory. W: M. Padilla Cruz (Red.). Relevance Theory Recent developments, current challenges and future directions. (s. 287 – 305). Amsterdam: John Benjamins.

Piskorska, A. (2015). Blind learners and comprehension tasks. W: M. Hinton i M. Marczak (Red.). Contemporary English Language Teaching and Research. (s. 158-174). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Artykuły

Czerwińska, K. i Piskorska, A. (2018). Cognitive Functioning of a Blind Student in a Foreign Language Classroom. Forum Pedagogiczne, (s. 211-226).

Piskorska, A. i Jodłowiec, M. (2018). Weak communication, joke targets and the punch-line effect: a relevance-theoretic account. Studies in Polish Linguistics, 13, (s. 25-44).

Piskorska, A. (2017). Editorial: Relevance Theory and Intercultural Communication Problems. Research in Language, 15, (s. 1-9).

Piskorska, A. (2016). Echo and inadequacy in ironic utterances. JOURNAL OF PRAGMATICS, 101, (s. 54-65).

Piskorska, A. i Jodłowiec, M. (2015). Metonymy revisited: Towards a new relevance-theoretic account. Intercultural Pragmatics, 12, (s. 161-187).

Piskorska, A. (2014). A relevance-theoretic perspective on humorous irony and its failure. HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 27, (s. 661-685).

Piskorska, A. (2013). To, co skryte między słowami. ACADEMIA: MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 36, (s. 16-18).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN