dr Tatiana Kamińska


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

starszy wykładowca

Pokój numer: 219

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: tatianakaminska@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 22/23
piątek 9.30-11.00
(po umówieniu mailowym)
pokój 3.411
dr Tatiana Kamińska

Przebieg kariery

Magister, Uniwersytet Warszawski, 1982

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1990


Zainteresowania

 • językoznawstwo angielskie
 • fonetyka i fonologia języka angielskiego i polskiego
 • wymowa angielska i jej zróżnicowanie dialektalne
 • fonologia szkockiego akcentu języka angielskiego
 • gramatyka kontrastywna polsko-angielska
 • dialektologia
 • dydaktyka wymowy
 • teoria tłumaczenia
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • tłumaczenia prawnicze
 • Pragmatyka