dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: julia.fiedorczuk@uw.edu.pl

  Dyżur: urlop naukowy
dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1998

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2003

habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2016


Zainteresowania

  • Teoria literatury
  • Psychoanaliza (Freud, Lacan)
  • Modernizm i awangarda
  • Poezja amerykańska 20 wieku
  • Dwudziestowieczna filozofia
  • Ekokrytyka


Wybrane publikacje

Książki

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2017). Oxígeno. (1. wyd.). Mexico City: La Otra.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do Ekokrytyki. . Gdańsk: Katedra.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fiedorczuk-Glinecka, J. i Beltran-Cejudo, G. (2015). Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics. (1. wyd.). Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego.

Beltran-Cejudo, G. i Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Ecopoetics : an ecological "defense of poetry". (1. wyd.). Warszawa: Biblioteka Iberyjska.

Rozdziały

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). "A Rose Is Eros": Forrest Gander and the Ecopoetics of Listening. W: J. Flajsar i P. Flajsarova (Red.). New Perspectives on American Poetry: From Walt Whitman to the Present. (s. 167-178). Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). „Chrzest pragnienia”: intertekstualna teologia Louise Erdrich. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 153-166). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fiedorczuk-Glinecka, J. i Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2013). Thing Power - Brunona Schulza miłość do 'materii jako takiej'. W: J. Majmurek (Red.). Schulz Przewodnik Krytyki Politycznej. (s. ). Warszawa: Krytyka Polityczna.

Artykuły

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2017). Strangers in the country of the poet. WORLD LITERATURE TODAY, (s. ).

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Napisać Noc. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, (s. ).

Fiedorczuk-Glinecka, J. i Beltran-Cejudo, G. (2015). Literaturoznawca w ogrodzie [Zapis debaty z cyklu „Piątek: literatura!”].Rozmowa Justyny Czechowskiej z Julią Fiedorczuk i Gerardo Beltránem. KULTURA LIBERALNA, (s. ).

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2014). Radical East? Some notes on Pound's 'Ignorant' Translations from the Chinese. Acta Philologica, 45, (s. 50-61).

Fiedorczuk-Glinecka, J. i Beltran-Cejudo, G. (2014). Języki nieludzi. DWUTYGODNIK.COM. STRONA KULTURY, 149, (s. ).

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2013). 'The profession of humility': Marianne Moore's Ethical Artifice. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 19-34).

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2013). Język zwykłych ludzi [o poezji Levine'a i Snydera]. TYGODNIK POWSZECHNY, 20, (s. 5-6).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Julia Fiedorczuk jest pisarką, poetką, tłumaczką i wykładowczynią literatury amerykańskiej. Opublikowała sześć książek poetyckich, z których ostatnia, "Psalmy", otrzymała nagrodę im. Wisławy Szymborskiej (2018). Wydała także zbiory opowiadań (ostatnio - "Bliskie kraje", 2016) i  powieści (m. in. "Pod Słońcem", Wydawnictwo Literackie, 2020). Jej utwory zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków (w tym walijski i japoński). Laureatka nagród: PTWK za najlepszy debiut (Poznań, 2003) i Huberta Burdy (Wiedeń, 2005). Nominowana do nagrody Nike za powieść "Nieważkość" (2015) i do nagrody im. Juliana Tuwima za całokształt twórczości (2020). Autorka tłumaczeń dzieł wielu amerykańskich poetów, m. in. Wallace'a Stevensa, Johna Ashbery'ego i Forresta Gandera. Opublikowała dwa tomy utworów wybranych Laury (Riding) Jackson w swoim przekładzie, a wraz z Laurie Anderson "Język przyszłości", zbiór krótkich utworów Anderson z ilustracjami autorki (Wrocław, 2012). Uczestniczka wielu międzynarodowych festiwali literackich oraz projektu Metropoetica: Women Writing Cities. Poza tekstami naukowymi publikuje artykuły w prasie popularnej. Jest stałą współpracowniczką "Przekroju", felietonistką "Polityki", prowadzi stronę internetową www.ekopoetyka.com. Jej zainteresowania naukowe obejmują dwudziestowieczną poezję amerykańską, teorię literatury, ekokrytykę i feminizm. Jest członkinią ASLE (Associacion for the Study of Literature and the Environment). Wraz z reporterem Filipem Springerem stworzyła działającą przy Instytucie Reportażu Szkołę Ekopoetyki.