dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka


American literature

associate professor

Room number: 221

Phone: +48 (22) 5531417

email: julia.fiedorczuk@uw.edu.pl

  Office hours: Summer semester 2019-2020
Thursday - 13.00-14.30
dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka

Degrees

M.A., University of Warsaw, 1998

Ph.D., University of Warsaw, 2003

Post-doctoral (Habilitacja), University of Warsaw, 2016


Research interests and projects

  • Literary Theory
  • Psychoanalysis (Freud, Lacan)
  • Modernism and the Avant-Garde
  • American Poetry of the 20th Century
  • 20th Century Philosophy
  • Ecocriticism


Selected publications

Books

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. & Łuczak, E. (Eds.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Beltran-Cejudo, G. & Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Ecopoetics : an ecological "defense of poetry". (1st ed.). Warszawa: Biblioteka Iberyjska.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do Ekokrytyki. . Gdańsk: Katedra.

Chapters

Fiedorczuk-Glinecka, J. & Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). „Chrzest pragnienia”: intertekstualna teologia Louise Erdrich. In J. Ziarkowska-Ciechanowska & E. Łuczak (Eds.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (pp. 153-166). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2015). "A Rose Is Eros": Forrest Gander and the Ecopoetics of Listening. In J. Flajsar & P. Flajsarova (Eds.). New Perspectives on American Poetry: From Walt Whitman to the Present. (pp. 167-178). Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci.

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2013). Thing Power - Brunona Schulza miłość do 'materii jako takiej'. In J. Majmurek (Ed.). Schulz Przewodnik Krytyki Politycznej. (pp. ). Warszawa: Krytyka Polityczna.

Articles

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2014). Radical East? Some notes on Pound's 'Ignorant' Translations from the Chinese. Acta Philologica, 45, (pp. 50-61).

Fiedorczuk-Glinecka, J. (2013). 'The profession of humility': Marianne Moore's Ethical Artifice. Polish Journal for American Studies, 7, (pp. 19-34).

Older publications can be found on the complete list in PBN


Other

Julia Fiedorczuk (ur. 1975) jest poetką, pisarką, tłumaczką i wykładowczynią literatury amerykańskiej. Opublikowała pięć tomików poezji, z których ostatni to "tuż-tuż" (Wrocław, 2012), zbiór opowiadań (Poranek Marii i Inne Opowiadania, 2010) i powieść (Biała Ofelia, 2010). Jej wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków (w tym walijski i japoński). Laureatka nagród: PTWK za najlepszy debiut (Poznań, 2003) i Huberta Burdy (Wiedeń, 2005). Autorka tłumaczeń dzieł wielu amerykańskich poetów, m. in. Wallace'a Stevensa, Johna Ashbery'ego i Forresta Gandera. Opublikowała dwa tomy utworów wybranych Laury (Riding) Jackson w swoim przekładzie, a wraz z Laurie Anderson "Język przyszłości", zbiór krótkich utworów Anderson z ilustracjami autorki (Wrocław, 2012). Uczestniczka wielu międzynarodowych festiwalów literackich oraz projektu Metropoetica: Women Writing Cities. Poza tekstami naukowymi publikuje artykuły w prasie popularnej. Jest stałą współpracowniczką feministycznego pisma "Zadra." Jej zainteresowania naukowe obejmują dwudziestowieczną poezję amerykańską, teorię literatury, ekokrytykę i feminizm. Jest członkinią ASLE (Associacion for the Study of Literature and the Environment) i rady edytorskiej ekokrytycznej serii wydawniczej Lexington Books (Rowman and Littlefield Publishing Group).