Licencjat: Egzamin przedmiotowy

Warunkiem zdania egzaminu przedmiotowego jest uzyskanie minimum 40% punktów z całego egzaminu. Do egzaminu przedmiotowego można przystąpić po zrealizowaniu programu studiów i zdaniu egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1.

B.1 Format egzaminu przedmiotowego

Egzamin przedmiotowy ma postać pisemnego testu wielokrotnego wyboru sprawdzanego komputerowo. Egzamin przedmiotowy składa się z trzech specjalizacji, spośród których kandydat wybiera dwie specjalizacje: specjalizacja brytyjska, specjalizacja amerykańska, językoznawstwo.

B.2 Zakres egzaminu przedmiotowego

Poniższe zestawienie zawiera dla poszczególnych specjalizacji:

  • listę lektur
  • zestawienie pojęć, terminów i tematów, których znajomość będzie wymagana na egzaminie

B.2.1 Zakres egzaminu przedmiotowego dla specjalizacji brytyjskiej

B.2.2 Zakres egzaminu przedmiotowego dla specjalizacji amerykańskiej

B.2.2 Zakres egzaminu przedmiotowego dla specjalizacji językoznawczej

Zobacz także:

Przykładowe testy egzaminacyjne dla specjalizacji brytyjskiej

Przykładowe testy egzaminacyjne dla specjalizacji amerykańskiej

Przykładowe testy egzaminacyjne dla specjalizacji językoznawczej