Przyznanie uprawnień nauczycielskich

Przyznanie uprawnień nauczycielskich jest odnotowywane w Suplemencie do dyplomu. Przyznanie uprawnień nauczycielskich na studiach II stopnia odbywa się po uzyskaniu dyplomu, dla osób, które spełniły poniższe wymagania.

  1. Zaliczenie wymaganej liczby godzin kursów i wykładów (patrz Program kształcenia nauczycieli). Przedstawienie Opiekunowi Praktyk wyciągu z USOS z wpisami zaliczonych kursów i wykładów.
  2. Zaliczenie 60 godzin praktyk dla studiów II stopnia.
  3. Przedstawienie Opiekunowi Praktyk podania do Dyrekcji IA UW o nadanie uprawnień nauczycielskich na I stopniu (formularz podania), lub podania do Dyrekcji IA UW o nadanie uprawnień nauczycielskich na II stopniu (formularz podania) oraz uzyskanie wpisu na podaniu.
  4. Złożenie kompletu dokumentów („Dziennik Praktyk”, ankiety hospitacyjne, wyciąg z USOS, podanie) w Sekretariacie ds. Studenckich.