Przygotowanie pracy licencjackiej 2018/19 i później

 Podstawowe standardy edytorskie pracy licencjackiej:

 • reguły MLAChicago lub APA, do ustalenia z opiekunem pracy
 • format arkusza papieru: A4, tekst pisany jednostronnie
 • czcionka Times New Roman
 • wielkość czcionki 12 pkt
 • odstęp między wierszami 1,5
 • margines lewy 3,5 cm; pozostałe marginesy 3 cm
 • tekst wyjustowany obustronnie
 • strony ponumerowane; numerowanie od pierwszej strony tekstu, u dołu strony

Prace należy poprzedzić następującymi dokumentami:

 1. stroną tytułową z tytułem pracy wiodącej
 2. stroną z oświadczeniami oraz podpisami autora i opiekuna
 3. streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim,

zgodnie ze wzorami stron 1, 2 i 3, które dostępne są tutaj.

Do systemu APD należy wpisać: streszczenie, słowa kluczowe pracy wiodącej (w języku polskim i angielskim), i załadować plik z całością pracy w formacie PDF (maks. 25 MB).

Pracę należy wgrać do APD wg następujących wymagań:

  a. format pliku PDF – treść zgodna z wydrukiem; obie prace muszą być zapisane w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim są nierozłączną częścią pracy. W wersji elektronicznej podpisy autora i promotora nie są wymagane.

   b. nazwa pliku wg schematu: 3301-LIC-FLA-PESEL

Student drukuje  recenzje i Kartę Pracy Dyplomowej z APD - (KPD koniecznie z adnotacją „ZARCHIWIZOWANO” jest to status uzyskany w APD po akceptacji  przez opiekuna i recenzenta).

Recenzenta zgłasza opiekun pracy.

 Pracę licencjacką (1 sztukę, wydrukowaną dwustronnie i włożoną w listwę), wraz z Kartą Pracy Dyplomowej podpisaną przez opiekuna i autora oraz Recenzjami podpisanymi przez opiekuna i recenzenta należy złożyć w sekretariacie (https://ia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia/rozliczenie-roku).

Format prac licencjackich składanych w roku 2019