Editorial Board

 

EDITOR
dr Lucyna Krawczyk-Żywko: lucyna.krawczyk@uw.edu.pl

THE BOARD
prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus
dr hab. Anna Wojtyś
dr hab. Anna Pochmara-Ryżko

ASSOCIATE EDITORS – STUDENTS

LITERATURE  Natalia Wilk and Marcel Sekuła
LINGUISTICS  Emil Kusio
CULTURE  Maciej Kościanek