Polska Bibliografia Naukowa

PBN (Polska Bibliografia Naukowa) jest bazą, w którą wpisujemy nasze publikacje naukowe. Informacje w niej powinny być jak najbardziej aktualne, dlatego sugeruje się aby pracownicy dodawali dane na bieżąco. Nieaktualne dane w PBNie mogą się przełożyć na niższą ocenę parametryzacyjną bądź przyznaniem jednostce/zakładowi mniejszej ilości środków naukowych niż jej w rzeczywistości jej przysługuje.

Gdyby Państwo potrzebowali pomocy z obsługą PBNu bądź wprowadzaniem do niego danych można się skontaktować z Panią Anitą Dołęgiewicz (a.dolegiewicz@uw.edu.pl) oraz Panem Robertem Żmijewskim (robertzmijewski@uw.edu.pl), którzy będą Państwu pomagali z obsługą PBNu. W razie zaistnienia takiej potrzeby mogą również przeprowadzić indywidualne szkolenie.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje jak założyć konto, jakie są zasady dodawania publikacji, oraz dokładną informacje jak postępować z polem afiliacja.

Złote zasady wprowadzania publikacji do PBNu.

Poradnik: jak założyć konto na PBNie.

 Jak poprawnie ustawić afiliacje.