O Zakładzie

Amerykański sen? Toni Morrison? Miasto na wzgórzu? Stephen King? Narracje niewolników? Gotyk Południa? Ernest Hemingway? Sylvia Plath? Podziemny krąg?
Bez względu na to dlaczego interesujesz się literaturą Stanów Zjednoczonych, Zakład Literatury Amerykańskiej umożliwi Ci badanie reprezentatywnych tekstów, które definiują jak i kontestują ideę Ameryki i amerykańskiej tożsamości. Dzięki obszernej kolekcji kursów, zarówno pierwszy jak i drugi etap studiów pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat zawiłości wieloetnicznej, wielokulturowej i wielopostaciowej Ameryki.

Badanie literatury amerykańskiej oznacza studiowanie ciągle zmieniającego się kanonu literackiego. Każda nowa fala imigrantów dodawała kolejne tradycje do niezwykle bogatej mozaiki rozmaitych stylów życia, kultur i wyznań. I każde nowe pokolenie pisarzy i pisarek musiało na nowo podejmować próbę zdefiniowania amerykańskiej tożsamości i amerykańskiej literatury poprzez włączenie nowych stylów, trendów i idei do ich własnej twórczości. To właśnie dzięki temu amerykańska literatura jest wyjątkowa nie tylko ze  względu na mnogość form i gatunków, ale również przez wzgląd na swoją zawartość i specyficzną tematykę. Nasz zakład zajmuje się w szczególności amerykańskim modernizmem i postmodernizmem, literaturoznawstwem, dwudziestowieczną poezją, literaturą afro-amerykańską, literaturą rdzennych plemion, amerykańskim gotykiem, dramatem po Drugiej Wojnie Światowej, literaturą realistyczną, prozą eksperymentalną i prozą kobiet.


Jako nasz student lub studentka, będziesz zachęcany/a do rozwijania swoich umiejętności badawczych poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych, pisanie esejów oraz branie aktywnego udziału w projektach badawczych. Będziesz pracować z naszymi obszernymi zbiorami bibliotecznymi, zarówno tradycyjnymi jak i elektronicznymi. Jako nasz student/ka będziesz mógł/a zapoznać się zarówno z fundamentalnymi tekstami (począwszy od prac purytańskich a skończywszy na współczesnych eksperymentach postmodernistycznych), jak i z tekstami analitycznymi dotyczącymi teorii literatury, estetyki, poetyki i płci kulturowej. Razem będziemy analizować jak amerykańska literatura (a może literatury amerykańskie?) odzwierciedla tradycyjne jak i nonkonformistyczne aspekty współczesnego społeczeństwa amerykańskiego.


W skład naszej oferty wchodzą również stymulujące konferencje, warsztaty i seminaria, które organizowane przez naszych wykładowców i studentów. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez badaczy z Fundacji Fulbrighta. A nasze kółko amerykanistyczne (American Studies Student Project) promuje literaturę amerykańską na comiesięcznych spotkaniach, na których odbywają się pokazy filmów, wykłady gościnne i dyskusje.


Nasi wykładowcy są aktywnymi członkami zarówno Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS) jak i Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych (EAAS).