Amerykańska powieść gotycka

Wyeksponowanie kluczowej roli kontekstu historycznego dla ogarnięcia wielopoziomowych znaczeń dzieła literackiego charakteryzuje również badania nad tradycją prozy gotyckiej w Ameryce. Powieść gotycka w klasycznej postaci – czyli raczej angielska niż amerykańska – była gatunkiem mocno skonwencjonalizowanym, stąd bierze się nacisk na strukturalne właściwości tego typu prozy, takie jak konstrukcja przestrzeni i konfiguracja postaci. Kierunki badawcze Zakładu Literatury Amerykańskiej wykraczają poza tak nakreślone pole, postrzegając prozę gotycką jako gatunek szczególnie przystosowany do analizy patologicznych stosunków władzy, zarówno w relacjach międzyosobowych, jak i w sytuacjach publicznych.

Według znanego pisarza i krytyka science-fiction, Briana Aldissa, z konwencji powieści gotyckiej, obok horroru, wyewoluowały jeszcze dwa inne gatunki: science fiction i western. Zatem połączenie badań nad literaturą gotycką i romantyczną (w okresie romantyzmu dynamicznie rozwijała się doktryna ekspansjonizmu) z krytyczną refleksją na temat westernu nie jest całkiem przypadkowe. Western to gatunek emblematyczny dla kultury amerykańskiej, zważywszy, że stał się filarem narodowej mitologii i ukształtował zbiorową wyobraźnię. O ile w USA nie produkuje się już zbyt wielu filmów tego rodzaju, o tyle w ostatnich latach krytyczny dialog co do dziedzictwa westernu jest bardzo intensywny. Badania nad literackimi i filmowymi westernami prowadzone w Zakładzie Literatury Amerykańskiej wpisują się w ten istotny i ciekawy nurt.