Przekład i media

Dr hab. Barry Keane

Cele seminarium to:

  • wprowadzenie do historii oraz bieżących praktyk w teorii przekładu; 
  • zapoznanie studentów ze społecznymi kulturalnymi aspektami przekładu; 
  • analiza i krytyczny odbiór przekładu literackiego; 
  • danie studentom możliwości przedstawienia wyników swoich badań w przejrzysty sposób, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami akademickimi. 

Seminarium poświęcone jest także analizie ról, jakie odgrywa tłumaczenie w masowej komunikacji medialnej i obejmuje: reklamę, kino, opery mydlane, muzykę, itd. Nacisk kładziony będzie na kwestie wielokulturowe, specyfikę kulturową, jak również na identyfikację lokalną bądź globalną. Studenci będą mieli do przeanalizowania wiele przykładów "case studies", takich jak międzynarodowe kampanie reklamowe, czy tłumaczenia scenariuszy filmowych. Studenci zapoznają się także z teoretycznymi aspektami zawartymi w wielokulturowym tłumaczeniu, a podczas całego kursu nacisk kładziony będzie na strategie tłumaczeniowe. Badaniu poddane zostaną także tłumaczenia i/lub adaptacje tekstów literackich do kina czy telewizji - obejmować będą międzykulturowe i między-semiotyczne tłumaczenia. Ponadto następujące teorie tłumaczenia zostaną przedstawione: teoria polysystemu, Skopos, relatywizm, teoria post-kolonialna i  teoria płci.

Zajęcia przeprowadzane będą zarówno w grupach jak i podczas indywidualnych konsultacji. Na zakończenie dwuletniego seminarium studenci przekładają swoje prace magisterskie.