Wrzutnia - zwrot książek 24/7

W Bibliotece IA działa już całodobowy zwrot książek. WRZUTNIA mieści się na parterze budynku, obok Biblioteki. Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

Zasady korzystania z wrzutni w Biblioteki Instytutu Anglistyki UW

1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w Bibliotece. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

2. Z wykorzystaniem wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczane z Biblioteki Instytutu Anglistyki (w tym z Księgozbioru Ośrodka Studiów Brytyjskich) zgodnie z Regulaminem Biblioteki Instytutu Anglistyki.

3. Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej książki do wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.

4. Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę.

5. Książki z wrzutni są wyjmowane godzinę przed otwarciem i godzinę przed zamknięciem Biblioteki Instytutu Anglistyki.

6. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni.

7. Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że: w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni; okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym (pkt. 5 i 6).

8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o wyjaśnienia.

9. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane do Wypożyczalni BIA (tel. 22 55 31 428 ; iabibl@uw.edu.pl).

10. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.