Dlaczego warto zajmować się tłumaczeniami audiowizualnymi

Nasz Zakład oferuje jeden z najciekawszych programów licencjacko-magisterskich w Polsce z zakresu tłumaczeń audiowizualnych (AVT), które cieszą się największym zainteresowaniem branży tłumaczeniowej. AVT oferuje wiele ciekawych możliwości badawczych w obszarach respeaking i dubbingu, napisów, lokalizacji w grach video, tłumaczenia dla potrzeb teatru, szkoleń z narzędzi tłumaczeniowych, by wymienić tylko kilka. Niewątpliwie jednym z najbardziej interesujących aspektów badań AVT jest fakt, że są one pokrewne z badaniami z zakresu mediów i kultury popularnej. AVT zajmuje centralne miejsce w badaniach nad przekładem ponieważ obrazuje szeroki zasięg tłumaczenia w naszym zglobalizowanym świecie, w zakresie powiązań między językiem a kulturą. Ten międzyjęzykowy i międzykulturowy kontakt jest najbardziej widoczny w uzależnieniu światowego kina od napisów i dubbingu. Młodzi absolwenci, badacze AVT, często mogą zgłębiać czy jakość napisów /dubbingu wpływa na wzmocnienie, czy wręcz przeciwnie, osłabienie przekazu ulubionego filmu.

Punktem centralnym AVT jest tłumacz, który ma za zadanie uzupełnić tłumaczony tekst o aspekty kulturowe i społeczne wynikacjące z obrazu oraz słowa mówionego. W tym celu tłumacz AVT musi korzystać z wielu strategii, aby znaleźć formalne odpowiedniki do włączenia adaptacji kulturowej, co daje podstawę do aksjomatu udomowienia i zapożyczeń, który jest jednym z podstawowych założeń translatoryki. Przedmiotem badań AVT oprócz tekstu oraz analiz kulturowych i literackich, jest także sam tłumacz.  Często jest to nieznana postać, której nie przypisuje się autorstwa za wykonaną pracę. Z tego względu coraz częściej przedmiotem badań AVT jest ustalenie zarówno okoliczności, w jakich tłumaczenie zostało zlecone, jak również styl samego tłumacza. Innymi słowy, badania AVT stawiają tłumaczy w centrum uwagi. Przeprowadzone badania zawsze prowadzą do pozyskania wiedzy praktycznej, stąd też wielu absolwentów podejmuje profesjonalne zainteresowanie tłumaczeniem mediów.

Wspomnieć oczywiście również należy inną rolę AVT, czyli opracowywanie tłumaczeń przeznaczonych dla osób słabosłyszących lub niedowidzących. W ostatnich latach na arenie krajowej i międzynarodowej podejmowano wiele inicjatyw mających na celu zapewnienie najwyższego standardu usług na tym polu.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje przekonują iż AVT to fascynujący obszar translatoryki, oferujący dużą różnorodność i elastyczność w zakresie zainteresowań badawczych studentów.