Strona 1 z 3

Oferta pracy dla adiunkta - językoznawcy

Nauka
Sprawy organizacyjne: pracownicze

Dyrektor Instytutu Anglistyki, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Obieg dokumentów

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Przesyłamy poniżej informację z jakimi dokumentami, wnioskami, sprawami mogą się Państwo kierować do poszczególnych sekcji administracji Wydziału:

Zgłaszanie usterek technicznych w budynku oraz usterek AV i sieciowych

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W związku z potrzebą usprawnienia obiegu informacji o usterkach technicznych w budynku Dobra 55 informujemy że można je zgłaszać do dyspozytora budynku telefonicznie: 22 55 26 028 lub mailowo: dyspozytorDobra55@adm.uw.edu.pl ...

Kserowanie materiałów na egzaminy

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Pracownicy Wydziału Neofilologii w celu kserowania materiałów na egzaminy dla studentów mają możliwość skorzystania z kserokopiarki znajdującej się w Bibliotece WN, pok. 0.150 w godzinach otwarcia, tj. poniedziałek-piątek 10:00-18:00; karta dostępu do ksero będzie każdorazowo udostępniana przez Pracownika Czytelni.

Program Edukacja - wyjazdy pracowników do Norwegii

Sprawy organizacyjne: pracownicze

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

Zakończenie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych wszczętych do 30.04.2019 r.

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zaleca się, by kandydaci, których dotyczą wspomniane zasady, złożyli pracę doktorską najpóźniej na początku 2023 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, co umożliwi przeprowadzenie wymaganych czynności w przewodach doktorskich przez rady naukowe dyscyplin oraz komisje doktorskie i egzaminacyjne.

Science for Ukraine – czyli naukowcy naukowcom

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Jeśli chcesz pomóc kolegom i koleżankom w Ukrainie przetrwać w czasie wojny, zaangażuj się w projekt Science For Ukraine.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich – harmonogram na kwiecień

Sprawy organizacyjne: pracownicze

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi rekrutacjami na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie znajdują się informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich* - oferta na wrzesień

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

Strona 1 z 3