Obieg dokumentów

Przesyłamy poniżej informację z jakimi dokumentami, wnioskami, sprawami mogą się Państwo kierować do poszczególnych sekcji administracji Wydziału:

Sekcja Spraw Pracowniczych (pok. 2.316, 2.318)

·         Wnioski w sprawie urlopów naukowych, związanych z rodzicielstwem, bezpłatnych, na poratowanie zdrowia

·         Podania o obniżenie wymiaru pensum, o dwuletnie rozliczenie pensum

·         Podania dotyczące dodatkowego zatrudnienia, informacje o działalności gospodarczej

·         Badania lekarskie i szkolenia BHP dotyczące pracowników WNf

·         Umowy cywilnoprawne dotyczące dydaktyki

·         Zatrudnienia etatowe – wnioski w sprawie przedłużenia zatrudnień, nowych zatrudnień, awansów, zmiany grup, wnioski konkursowe

·         Wyrabianie i przedłużanie ważności legitymacji pracowniczych

Sekretariat Instytutów i Katedr (pok. 2.216)

·         Obsługa korespondencji pracowników

·         Wnioski do podpisu Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr

·         Wnioski w sprawie dofinansowań np. konferencji, kosztów podróży, wyjazdu, publikacji (finansowanie poza projektowe i poza IDUB) – w porozumieniu z Sekcją Finansową i Sekcją Komunikacji

·         Wnioski dotyczące zakwaterowań gości: pracowników, doktorantów, studentów, praktykantów np. w Herze, Sokratesie

·         Wnioski Erasmus

·         Wnioski o delegację „Polecenie wyjazdu służbowego”

·         Wnioski wyjazdowe i zlecenia zakupu biletów (finansowanie poza projektowe i poza IDUB) – w porozumieniu z Sekcją Finansową

·         Faktury, wnioski o wniesienie opłaty konferencyjnej

·         Rejestracja i przyjmowanie faktur zakupowych, przyjmowanie faktur za okulary

·         Zbieranie zapotrzebowania na artykuły biurowe

 

Sekcja Obsługi Badań i Współpracy (pok. 2.218)

·         Pomoc w przygotowaniu wniosków od strony formalnej i administracyjnej, kosztorysów wstępnych projektów i dokumentacji aplikacyjnej projektów

·         Pomoc w przygotowaniu dokumentacji wynikającej z realizacji projektów (umowy, aneksy, raporty, itp.)

·         Umowy o współpracy, konsorcjum, partnerskie

·         Oświadczenia w sprawie liczby N oraz o dziedzinie i dyscyplinie

·         Wszystkie dokumenty finansowe opłacane z projektów badawczych i edukacyjnych

 

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa (pok. 2.215, 2.217, 2.219)

·         Rachunki dotyczące umów cywilnoprawnych (dydaktyka)

·         Wystawianie faktur

·         Wystawianie not wewnętrznych

·         Przyjmowanie preliminarzy konferencji

·         Dofinansowania z funduszu socjalnego (Święta Bożego Narodzenia)


Sekcja Strategii i Komunikacji (pok. 2.213)

·         Wsparcie Pracowników WN UW podczas organizowanych przez nich wydarzeń, tj. konferencji, kongresów, debat itp. w zakresie przygotowania całości materiałów graficznych (tj. programu, zaproszeń, plakatów) oraz promocji wydarzenia w kanałach Wydziału i dostępnych kanałów UW. Za przygotowanie formularza w celu rezerwacji sali, usług techników czy IT odpowiada organizator wydarzenia, sekcja komunikacji służy ewentualną pomocą.

·         Przygotowanie umów cywilnoprawnych związanych z wydarzeniami organizowanymi na WN bądź wydarzeniami zewnętrznymi organizowanymi przez pracowników WN (dane do umowy powinny być dostarczone na minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem).

·         Promocja Pracowników WN w mediach

·         Promocja wydarzeń organizowanych na Wydziale

 

Dyrektor Administracyjna (pok. 2.220)

·         Zakupy tonerów, materiałów biurowych, papieru do drukarek, sprzętu

·         Dostęp do i wyposażenie pokojów pracowniczych

·         Dostępy do programów i baz

·         Rezerwacja sal