Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich* - oferta na wrzesień

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

 

Wprowadziliśmy nowe tematy z obszaru szkoleń dydaktycznych:

· „Aktywne metody kształcenia w szkole wyższej” (8-9 września)

· „Generacja „Z” – jak uczyć i motywować nowe pokolenie” (11 i 18 września)

· „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września)

· „Facylitacja w dydaktyce akademickiej” (29-30 września).

Ponadto w tej kategorii znalazły się kolejne terminy szkoleń nt. oceniania kształtującego (4 i 11 września) oraz odwróconej klasy (6 września) jako metod wykorzystywanych w dydaktyce prowadzonej zarówno w formie zdalnej, stacjonarnej, jak i mieszanej.

We współpracy z School for International Science (SIS UW) przy Wydziale Neofilologii UW  w ramach programu IDUB odbędą się szkolenia dotyczące obsługi MS Excela (poziom podstawowy od 1 do 15 września i średniozaawansowany od 16 do 30 września), a także korpusów językowych i SketchEngine (20-29 września).

Zainteresowanych szkoleniami rozwijającymi kompetencje miękkie i osobiste zapraszamy do udziału w „Stosowaniu własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej” (9, 13 i 20 września) oraz „Zarządzaniu stresem wspartym zaletami charakteru” (22, 24 i 29 września).

Nowe tematy znalazły się również w ramach kategorii obsługi narzędzi informatycznych:

· „Trening technik interaktywnych wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych” (17 i 24 września)

· „Tablice wirtualne oraz narzędzia do pisania i rysowania odręcznego na zajęciach stacjonarnych i zdalnych” (29 września).

W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 

*W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

· w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;

· w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: pracownicy UW pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

 

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w opisach szkoleń na platformie. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl