Zmiany w zakresie wypożyczeń w bibliotekach wydziałowych UW i BUW

Zarządzenia nr 116 Rektora UW w sprawie Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW z dnia 2 czerwca 2020 r. obowiązujące od 1 października 2021 r.