Studiowanie literatury i kultury obszarów anglojęzycznych jest również możliwe w ramach

Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych.


Warunkiem jest posiadanie dwóch egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Czym są Studia Filologiczno-Kulturoznawcze?

To unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Jakie języki są możliwe do wyboru?

Na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

  • filologia angielska
  • filologia romańska
  • germanistyka
  • italianistyka
  • hispanistyka
  • portugalistyka

W ramach powyższych ścieżek trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka nie wymagają wstępnej znajomości języków wykładowych, gdyż nauka języka zaczyna się od podstaw. W przypadku pozostałych niezbędna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Dodatkowo studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1). Reasumując, dzięki studiom na kierunku SFK można poznać dwa języki na poziomie C1 oraz jeden na poziomie co najmniej B1, ale przy umiejętnym doborze zajęć lektoratowych istnieje możliwość osiągnięcia poziomu C1 w zakresie nawet trzech języków.

Dowolność łączenia języków

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek filologicznych, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na poziomie rozszerzonym od początku studiów. O wyborze tej ścieżki decyduje jeden z egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym umożliwia wybór ścieżki z tego języka bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka.

Zatem na poziomie filologicznym można poznać język angielski w kombinacji z językiem:

niemieckim, włoskim, francuskim, portugalskim lub hiszpańskim.

Innymi słowy studenci mogą wybrać różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

 Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia są realizowane w jednostkach Wydziału Neofilologii: ul. Hoża 69 (anglistyka), ul. Dobra 55 (romanistyka, germanistyka) i ul. Oboźna 8 (hispanistyka, portugalistyka, italianistyka), choć docelowo wszystkie zajęcia będą przenoszone na ulicę Dobrą w ciągu najbliższych lat.

Co więcej ?

Cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mogą korzystać z oferty stypendiów zagranicznych (ERAZMUS+). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji i terminów rekrutacji pod adresem:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-FLKU/?from=field:P_FLKU

Kontakt: sfk-rekrutacja@uw.edu.pl