Studia Filologiczno-Kulturoznawcze

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze to studia dwustopniowe, łączące wybrane przez studenta filologie oraz kulturę odpowiadających im obszarów językowych. Ich program kształci fundamentalne kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie czy pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów. Podejście interdyscyplinarne daje studentom szansę na wszechstronny rozwój.

Administracją zajmuje się Instytut Anglistyki, a jednostki współtworzące kierunek to:

 • Instytut Anglistyki,
 • Instytut Romanistyki,
 • Instytut Germanistyki,
 • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich,
 • Katedra Italianistyki.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia – to student wybiera specjalności, które chce realizować.

Większość zajęć odbywa się w językach danej specjalności, tylko nieliczne prowadzone są po polsku.

Studia I stopnia

(4 lata/8 semestrów)

Student realizuje trzy specjalności:

A – wybraną z dwóch specjalności anglistycznych:

 • literatura i kultura amerykańska,
 • literatura i kultura brytyjska.

B – wybór podyktowany jest drugim językiem zdawanym na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym:

 • literatura i kultura Francji,
 • literatura i kultura Hiszpanii,
 • literatura i kultura krajów niemieckojęzycznych.

C – wybraną spośród trzech specjaliności oferujących naukę języka od podstaw:

 • literatura i kultura Hiszpanii,
 • literatura i kultura Portugalii,
 • literatura i kultura Włoch.

Studia II stopnia

W roku 2020 rekrutacja na studia II stopnia SFK została zawieszona.