Studia Filologiczno-Kulturoznawcze

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze to studia dwustopniowe, łączące wybrane przez studenta filologie oraz kulturę odpowiadających im obszarów językowych. Ich program kształci fundamentalne kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie czy pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów. Podejście interdyscyplinarne daje studentom szansę na wszechstronny rozwój.

Administracją zajmuje się Instytut Anglistyki, a jednostki współtworzące kierunek to:

 • Instytut Anglistyki,
 • Instytut Romanistyki,
 • Instytut Germanistyki,
 • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich,
 • Katedra Italianistyki.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia – to student wybiera specjalizacje, które chce realizować.

Większość zajęć odbywa się w językach danej specjalizacji, tylko nieliczne prowadzone są po polsku.

Studia I stopnia

(4 lata/8 semestrów)

Student realizuje trzy specjalizacje:

A – wybraną z dwóch specjalizacji anglistycznych:

 • literatura i kultura amerykańska,
 • literatura i kultura brytyjska.

B – wybór podyktowany jest drugim językiem zdawanym na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym:

 • literatura i kultura Francji,
 • literatura i kultura Hiszpanii,
 • literatura i kultura krajów niemieckojęzycznych.

C – wybraną spośród trzech specjalizacji oferujących naukę języka od podstaw:

 • literatura i kultura Hiszpanii,
 • literatura i kultura Portugalii,
 • literatura i kultura Włoch.

Studia II stopnia

(2 lata/4 semestry)

Student realizuje dwie specjalizacje, wybrane spośród następujących:

 • literatura i kultura amerykańska,
 • literatura i kultura brytyjska,
 • literatura i kultura Francji,
 • literatura i kultura Hiszpanii,
 • literatura i kultura krajów niemieckojęzycznych,
 • literatura i kultura Portugalii,
 • literatura i kultura Włoch.

To student decyduje, która specjalizacja jest wiodącą (A), w ramach której realizuje seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom, zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym, a która jest specjalizacją uzupełniającą (B). Jedynym ograniczeniem jest znajomość języków obu specjalizacji na poziomie C1 (wg ESOKJ).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie SFK: sfk.uw.edu.pl