B.2.3   Specjalizacja językoznawcza

Podręczniki:

Yule, G. (2006) (3rd edition) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Zagadnienia:

  • The properties of language
  • The sounds of language
  • The sound patterns of language
  • Words and word-formation processes
  • Morphology
  • Syntax
  • Semantics
  • Pragmatics and discourse analysis
  • First language acquisition vs. second language learning
  • Language varieties

Wymagana jest umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnej analizy danych.