Zwolnienia z PNJA

Zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Dydaktycznej IA w roku 2021 zwolnienia z PNJA są dopiero od oceny 4 z egzaminu C1 IA...

Studenci z wynikiem 3,5 lub 3 nie mogą ubiegać się o zwolnienie. Prosimy składać podania do pełnomocnika Dyrektora IA ds PNJA do 1 lipca 2021r. Podpisany skan podania złożonego poprzez USOS należy przesłać wraz ze skanem karty przebiegu studiów z oceną z egzaminu na adres: wkasprzak@uw.edu.pl.  Podania zostaną rozpatrzone niezwłocznie, żeby umożliwić Państwu ewentualne zmiany w planie zajęć w I turze rejestracji. Podania złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Studenci, którzy zdali egzamin C1, niezależnie od oceny, w poprzednich latach mogą składać podania już od 22 maja 2021r.