Wybory studenckie do Rady Samorządu Studentów i Rad Dydaktycznych

Zamieszczamy obwieszczenia wyborcze dot. RSS i RD

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza wybory do:
• Rady Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii (2 mandaty)
• Rady Wydziału Neofilologii (13 mandatów)
• Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (3 mandaty)
Kalendarz wyborczy:
20 - 21.10.2021 (śr. - czw.), w godzinach 08:00-08:00, w formie głosowania elektronicznego

Kandydatury należy składać w formie elektronicznej jako załącznik do wiadomości wysyłanej na adres poczty elektronicznej Biura ZSS UW:
biuro@samorzad.uw.edu.pl

do dnia 15.10.2021 w godzinach pracy Biura ZSS UW; formularze i instrukcja składania zgłoszeń dostępne na stronie internetowej Komisji Wyborczej SS UW.

Szczegóły i pełna treść obwieszczenia

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza wybory do Rady Dydaktycznej nr 27 dla kierunku studiów: filologia angielska (English Studies)
Kalendarz wyborczy:
20 - 21.10.2021 (śr. - czw.), w godzinach 08:00-08:00, w formie głosowania elektronicznego

Kandydatury należy składać w formie elektronicznej jako załącznik do wiadomości wysyłanej na adres poczty elektronicznej Biura ZSS UW:
biuro@samorzad.uw.edu.pl

do dnia 15.10.2021 w godzinach pracy Biura ZSS UW ; formularze i instrukcja składania zgłoszeń dostępne na stronie internetowej Komisji Wyborczej SS UW.

Szczegóły i pełna treść obwieszczenia