Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo:

    • z grona pozostałych nauczycieli akademickich 
28 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8

    • z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego
29 października 2019 r. (wtorek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8

Informujemy o wymogu kworum.

Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Dr Joanna Piotrowska