Rozszerzony dostęp do baz danych

Muse Project, JSTOR, Cambridge University Press ebooks, De Gruyter - czasowo zwiększony darmowy dostęp do e-zasobów

  • Muse Project (książki w dostępie open access oznaczone są ikonką OA, ksiażki dostępne czasowo ikonką Free) Wejście do wyszukiwarki Muse
  • EBooki wydawnictwa De Gruyter (lista dostępnych publikacji będzie widoczna w zakładce „Publications” po zaznaczeniu opcji „User-accessible content” w kategorii „by access”) Wejscie do bazy spoza UW
  • JSTOR (dodatkowy dostęp do zbiorów źródłowych i kolekcji książek elektronicznych) Wejście do bazy spoza UW
  • Cambridge University Press (lista dostępnych publikacji będzie widoczna po zaznaczeniu opcji „Only show content I have access to” i „Only show open access” oraz wszystkie typy publikacji: Chapters, Books, Elements) Wejście do bazy spoza UW

UWAGA! Dodatkowo dostępne zasoby nie są przeszukiwane przez narzędzia Multiwyszukiwarki i E-książki. Każdą bazę należy przeszukiwać oddzielnie.