Przedmiot ogólnouniwersytecki Service Learning

zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning - usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

 

Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne, które mają odrębny program:

  • Innowacyjne usługi społeczne 
  • Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)
  • Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i podsumowującego, trzech warsztatów: Design Thinking, Service Design, Social Impact, wizyt u pracodawców, indywidualnych konsultacji oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z europejskich miast: Niemcy, Anglia, Hiszpania.

 

Prowadzący:  dr hab. Bohdan Skrzypczak

 

Terminy:

  • Spotkanie wprowadzające 20.02.2020 
  • Warsztaty 05.03, 19.03, 02.04.2020
  • Wizyty u pracodawcy oraz konsultacje indywidualne - ustalane w porozumieniu z uczestnikami
  • Wyjazd studyjny - maj 2020 r.

Miejsce: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

 

UWAGA:

Zajęcia realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego - nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z wyjazdem!

 

Uczestnicy otrzymają na zakończenie zaświadczenie o udziale w programie.

 

Szczegóły w sylabusie i na stronie programu:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3401-0SLU-OG

 

https://zip.uw.edu.pl/service-learning%E2%80%93zajecia-i-wyjazd-studyjny

 

Rejestracja żetonowa

 

Wymagania: znajomość języka angielskiego

Studenci drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia

Studenci drugiego stopnia

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych