ProQuest One Academic

Dostęp próbny do nowej platforma wyszukiwawczej z dostępem do czterech ważnych dla środowiska akademickiego baz.

ProQuest One Academic to nowa platforma wyszukiwawcza z dostępem do czterech ważnych dla środowiska akademickiego baz:

  • Academic Complete – zawiera ponad 150 tys. książek elektronicznych.
  • Academic Video Online – zawiera ponad 66 tys. materiałów wideo: filmów dokumentalnych, sztuk, wywiadów, programów informacyjnych i innych.
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – baza doktoratów i innych rozpraw naukowych. Dostęp do 4,5 mln prac.
  • ProQuest Central – wielodziedzinowa baza artykułów z czasopism naukowych (UW wykupuje co roku dostęp do tej bazy).

Wyszukiwanie jest możliwe bez logowania. Dostęp do pełnych danych (artykułów, książek itd.) wymaga założenia własnego profilu na platformie.

Dostęp do 30 maja 2019 r.