Program Edukacja - Uniwersytet w Oslo

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Uniwersytetu w Oslo

Przesyłamy ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich - rok akademicki 2021/2022.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 18 października, godz. 12:00.

Informacje szczegółowe
Pozwolenie na wyjazd