Prof. P.G. Lyons

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora P.G. (Paddy’ego) Lyonsa, który zmarł 20 maja w Glasgow. Bliska współpraca Prof. Lyonsa z Instytutem Anglistyki rozpoczęła się w latach 90- tych, kiedy Profesor został zatrudniony na 2 lata jako British Council Lecturer i trwała wiele lat. Prof. Lyons był literaturoznawcą, a Jego ostatni wykład gościnny dla IA pt. 'Alexander Pope and Animal Rights’ miał miejsce w roku 2017, w ramach konferencji 'From Queen Anne to Queen Victoria’.