Nauki społeczne, OGUN

Uprzejmie informujemy, że przedmioty z dziedziny nauk społecznych należy realizować przedmiotami typu OGUN.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 do dziedziny nauk społecznych należą:

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia