Lektoraty i egzaminy z języków obcych 22/23

Terminy rejestracji w roku akademickim 2022/2023

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2022/2023

dla studentów studiów pierwszego stopnia: stacjonarnych i wieczorowych

I. 02.06.2022-30.06.2022

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 15.09.2022-09.10.2022

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 23.09.2022 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.

-17.10.2022-19.10.2022 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.

III. 27.10.2022-30.10.2022

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

 dla studentów studiów pierwszego stopnia: zaocznych

 I tura: 16.09.2022-09.10.2022

II tura: 03.11.2022-06.11.2022

dla studentów studiów drugiego stopnia: stacjonarnych i wieczorowych

I tura: 07.06.2022-30.06.2022

II tura: 16.09.2022-10.10.2022

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

27.01.-30.01.2023

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

02.02.-20.02. 2023

24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2022/2023

15.12.2022 - 16.01.2023

Rejestracja na kurs repetytoryjny:

15.12.2022 - 13.01.2023

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2022/2023

10.02.2023 - 15.02.2023

Rejestracja na kurs repetytoryjny:

10.02.2023 - 11.02.2023
 

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2022/2023

05.05.2023 - 05.06.2023

Rejestracja na kurs repetytoryjny:

05.05.2023 – 31.05.2023

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2022/2023

14.07.2023 - 14.08.2023

Rejestracja na kurs repetytoryjny:

14.07.2023 – 09.08.2023