Obowiązkowy kurs dla studentów I roku studiów magisterskich

Prosimy o zapoznanie się z ważną informacją dotyczącą specjalnego kursu internetowego „Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Szanowni Państwo Studenci I roku studiów magisterskich,

studia II stopnia, na które zostali Państwo przyjęci w bieżącym roku akademickim, uczestniczą w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (Program ZIP), współfinansowanym ze środków unijnych. W ramach programu wdrażamy na Uniwersytecie ideę aplikacyjnych prac dyplomowych czyli prac przygotowywanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zależy nam na zainteresowaniu tą ideą przede wszystkim studentów (przyszłych autorów prac dyplomowych), dlatego przygotowaliśmy i udostępniliśmy na platformie Kampus specjalny kurs internetowy „Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Został on na Państwa kierunku włączony do programu studiów jako przedmiot obligatoryjny, do zaliczenia w pierwszym semestrze pierwszego roku („na zaliczenie”, nie na ocenę). Kurs nie jest czasochłonny, ale wymaga zapoznania się z materiałami dostępnymi na platformie i wykonania trzech zadań w ściśle określonych terminach. Poniżej zamieszczamy harmonogram wykonywania poszczególnych działań, by łatwiej było Państwu zaplanować pracę w ramach kursu.

Uruchomienie kursu na platformie Kampus25.11.2019 r.

Zadanie 1

Czas na wykonanie: od 27.11.2019 r. godz. 00:05 do 30.11.2019 r. godz. 23:55.

Zadanie 2

Czas na wykonanie: od 10.12.2019 r. godz. 00:05 do 13.12.2019 r. godz. 23.55.

Zadanie 3

Czas na wykonanie: od 7.01.2020 r. godz. 00:05 do 10.01.2020 r. godz. 23:55.

 

Proszę pamiętać, że niewykonanie zadań we wskazanym terminie oznacza niezaliczenie kursu.

Prowadzącymi przedmiot w Państwa jednostce są: dr Paweł Rydzewski, dr Marcin Opacki

Z pewnością odpowiedzą oni na ewentualne pytania dotyczące samego kursu czy przygotowania pracy aplikacyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, że – jak każdy nowy produkt – nasz kurs wymaga ewaluacji i doskonalenia. Dlatego integralną częścią kursu jest ankieta ewaluacyjna, w której pytamy zarówno o walory i słabości samego narzędzia, jak i Państwa nakład pracy. Prosimy o jak najwięcej uwag i konkretnych wskazówek, które pozwolą nam udoskonalić kurs w kolejnych edycjach. Chcielibyśmy, by od następnego roku akademickiego stał się on obligatoryjnym szkoleniem dla osób przyjętych na studia II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Z wyrazami szacunku,

dr Justyna Pokojska 
Koordynator przedmiotu

dr Agnieszka Janiak-Jasińska
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia