Pamięci Ewy Młynarczyk

Oddając cześć pamięci Ewy Młynarczyk, zmarłej w r. 2022 doktorantki Pani Profesor Grażyny Bystydzieńskiej oraz sekretarza Rady Naukowej IA, Instytut opublikował rozprawę doktorską Ewy pt. Literary Appropriations of Myth and Legend  in the Poetry of Alfred Lord Tennyson, William Morris, Algernon Charles Swinburne and William Butler Yeats. Książkę można nabyć pod podanym niżej linkem. Cały dochód przeznaczony jest na wsparcie organizacji charytatywnej Avalon.

https://allegro.pl/oferta/ewa-mlynarczyk-literary-appropriations-of-myth-and-legend-in-the-poetry-15057928570  

Strona poświęcona Ewie: https://ewamlynarczyk.pl/ksiazka/