Cambridge Shakespeare - dostęp testowy

Baza Cambridge Shakespeare zawiera wszystkie dzieła Szekspira (moduł Works of Shakespeare) oraz dzieła innych autorów na temat Szekspira (moduł Worlds of Shakespeare).

Wejście do bazy spoza sieci UW

Dostęp testowy do 30 listopada 2020 

Cambridge Shakespeare zawiera:
- New Cambridge Shakespeare series (41 vol.)
- The New Cambridge Shakespeare: The Early Quartos series (7 vol.)
- Shakespeare in Production (14 vol.)
- The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare
- Emma Smith’s The Cambridge Shakespeare Guide
- materiały audiowizualne