Językowe Targi Pracy

W dniach 1-2 marca br. w budynku Dobra 55 odbędą się Językowe Targi Pracy, których Wydział Neofilologii jest współorganizatorem. Program Targów obejmuje m.in. warsztaty dla studentów rozwijające kompetencje związane z ubieganiem się o pracę i kształtowaniem kariery zawodowej.