Informacja o narzędziach do nauki zdalnej

Tutaj znajdą Państwo informację o narzędziach wykorzystywanych przez wykładowców w nauczaniu zdalnym.

egzaminy: Moodle, Kampus, egzaminy i dyplomowe magisterskie wg Zarządzenia JMRektora

zajęcia: głównie Google Meet, Moodle, Zoom; sporadycznie - inne;

Szczegóły w tym załączniku