Informacja dotycząca egzaminu wstępnego na studia II stopnia

Szanowni Państwo, informujemy że wybór specjalizacji w trakcie egzaminu wstępnego nie ogranicza w żaden sposób późniejszego wyboru seminariów i kursów w toku studiów.

 

Egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 odbędzie się 15 września o godz 10.

Egzamin testowy odbędzie się 18 września o godz 10.

Oba egzaminy odbędą się na platformie kampus-rekrutacja.

Instrukcja logowania do serwisu Kampus-rekrutacja
1. Wejdź na stronę kampus-rekrutacja.ckc.uw.edu.pl
2. W prawym górnym rogu kliknij „Zaloguj się”.
3. Wybierz „Logowanie na egzamin dla kandydatów na studia (konto IRK)”
4. Wprowadź dane swojego konta IRK (e-mail i hasło) i zaloguj się. Jeśli
zapomniałaś/zapomniałeś hasła, możesz odzyskać je tutaj:
irk.uw.edu.pl/pl/auth/recovery/request/.
5. Link do egzaminu zostanie przesłany mailowo za pośrednictwem systemu IRK. Egzamin
będzie dostępny dopiero w wyznaczonym dniu i godzinie. Wcześniej nie będziesz
mogła/mógł do niego wejść!