Forum Dobrych Praktyk

Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zaprasza społeczność Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021.

Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zaprasza społeczność Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021.

O Forum Dobrych Praktyk

Organizowane przez CKC UW wydarzenie będzie spotkaniem w gronie praktyków, okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi przez ostatni rok nauczania zdalnego: zarówno nowatorskimi rozwiązaniami czy sprawdzonymi sposobami prowadzenia zajęć online, jak i pomysłami nietrafionymi. Forum ma stać się przestrzenią dialogu i wymiany doświadczeń, w której członkowie społeczności akademickiej będą mogli otwarcie opowiedzieć o swoich wyzwaniach, trudnościach, a nawet ewidentnych błędach, popełnionych na drodze do wypracowania metod skutecznego przekazywania wiedzy za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Zgłoszenia Dobrych Praktyk

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich praktyków, prowadzących zajęcia online na UW. Zarówno doświadczonych wykładowców, jak i początkujących dydaktyków czy doktorantów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatni rok nauczania online. Jakie tematy nas interesują?

  • Success Stories: przykłady nowatorskich rozwiązań i przetestowanych trików, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i budowanie umiejętności.
  • Case Studies dotyczące prowadzenia udanych zajęć e-learningowych w formatach tradycyjnie kojarzonych tylko z zajęciami stacjonarnymi: np. laboratoriów, warsztatów praktycznych, etc.
  • Społeczny aspekt edukacji online: metody komunikowania się ze studentami, sposoby na wspieranie relacji wewnątrz grup zajęciowych, angażowanie i aktywizowanie uczestników zajęć.
  • Przykłady innowacyjnego zastosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu online: funkcjonalności platform Kampus; narzędzi oferowanych przez Google czy MS Teams, aplikacji takich jak Kahoot, Mentimeter, etc.
  • Korzyści z łączenia różnych form synchronicznych i asynchronicznych w nauczaniu online.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://dobrepraktyki.ckc.uw.edu.pl/zglos-wystapienie/do 25 kwietnia 2021.