Erasmus+ druga tura ogólnouniwersytecka

Biuro Współpracy z Zagranicą otworzyło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. drugiej tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

Biuro Współpracy z Zagranicą otworzyło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. drugiej tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej: 14 października 2022

Zasady kwalifikacji wraz z listą dokumentów, są podane w Komunikacie BWZ, który wraz z listą wolnych miejsc i formularzami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej BWZ (sekcja Komunikaty) 

http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023

Dokumenty przed ich złożeniem w BWZ, należy przedstawić u wydziałowego koordynatora ds. mobilności i uzyskać podpis na formularzu zgłoszeniowym.