Darmowy kurs z języka angielskiego dla maturzystów

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza uczniów klas 2, 3 i maturalnych na szkolenie z języka angielskiego. Zajęcia koncentrować się będą na kompetencjach językowych, których rozwój ma kluczowe znaczenie dla zaliczenia egzaminu maturalnego. W maju/czerwcu ruszą też kursy przygotowujące do matury poprawkowej.

  • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
  • rozwijanie strategii receptywnych i produktywnych na potrzeby interakcji z egzaminatorem
  • poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych
  • doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej
  • wzbogacanie zasobów leksykalnych i gramatycznych
  • rozwijanie wrażliwości interkulturowej
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów maturalnych
     

Kurs jest całkowicie DARMOWY!  Zajęcia prowadzone będą zdalnie przez kadrę akademicką UW. Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera 💻 i Internetu 🌐 Każde szkolenie zwieńczone zostanie uzyskaniem imiennego certyfikatu! 

Trwa 6 tura szkoleń w trakcie której nadal można zapisać się i brać udział w zajęciach. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny pod adresem 👉 bit.ly/2NGJhVm

Wszelkie pytania kieruj na misja@wne.uw.edu.pl 📧
 

Zapraszamy❗