Covid-19: Aktualne informacje dot. UW

W związku z obowiązującymi obecnie na Uniwersytecie Warszawskim zarządzeniami oraz decyzjami władz publicznych mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uczelnia funkcjonuje w zmienionym trybie.

Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane, jednak trwają prace nad organizacją zajęć w formie online. Administracja centralna oraz wydziałowa pracują w systemie dyżurów, pracy zdalnej bądź elastycznych godzin pracy. Mimo zamknięcia dla czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz części bibliotek wydziałowych, studenci, doktoranci i pracownicy mają dostęp do e-zbiorów książek i czasopism, będących w subskrypcji UW. Biuro Współpracy z Zagranicą jest w bieżącym kontakcie ze stypendystami programów wymiany akademickiej – obcokrajowcami przebywającymi na UW oraz osobami z UW przebywającymi zagranicą, a Biuro Spraw Studenckich – z zagranicznymi studentami długoterminowymi.

Zespół Roboczy ds. COVID19 powołany przez rektora UW monitoruje sytuację i udziela odpowiedzi na pytania nadesłane na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

Sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni podejmowane są na bieżąco – odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Dlatego na stronie głównej UW Biuro Prasowe stworzyło dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, które stale aktualizujemy:

Zachęcamy wszystkich członków naszej społeczności do bieżącego śledzenia informacji ukazujących się w zakładkach na stronie głównej UW oraz na stronach wydziałów i innych jednostek uniwersyteckich.