Constraints of Culture, Limits of Language: Old English Poetry in Czech

Zapraszamy Państwa na wykład prof. Jana Čermáka inaugurujący nasz cykl wykładów mediewistycznych w roku akademickim 2019/20

Wykład odbędzie się w przyszły czwartek, 24.października o godz. 11.30  w Instytucie Anglistyki UW (pok. 335).

Prof. Čermák jest mediewistą, historykiem języka i tłumaczem literatury dawnej, autorem przekładu staroangielskiego "Beowulfa" i "Snu o Krzyżu" na język czeski. W roku 2018 był współorganizatorem 25 jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Mediewistów w Leeds, poświęconego pamięci i mnemotechnice w średniowieczu.