Biblioteka IA - zmiany w organizacji pracy

Informacje dla czytelników dotyczące okresu odwołanych zajęć (do 14 kwietnia 2020).

Biblioteka Instytutu Anglistyki informuje, że daty zwrotów książek, które wypadają w okresie ograniczonego dostępu, zostały przesunięte na dzień 14.04.2020 r.; w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, daty te będą odpowiednio modyfikowane. Zamówienia dotyczące zakupu nowych tytułów są realizowane na bieżąco. Zamówienia internetowe dotyczące wypożyczeń (także z Czytelni) są realizowane podczas dyżurów BIA w dniach i godzinach dyżurów sekretariatu ds studenckich. Na czas zamknięcia Biblioteki IA, zachęcamy do korzystania z elektronicznych zasobów dostępnych ze strony www.buw.uw.edu.pl. W przypadku jakichkolwiek problemów z dotarciem do poszukiwanych przez Państwa materiałów, prosimy o kontakt mailowy z mgr Anitą Dołęgiewicz (a.dolegiewicz@uw.edu.pl).