Biblioteka IA we wrześniu

BIA zaprasza we wrześniu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11-15 do korzystania z czytelni i wypożyczalni.

UWAGA!
BIA przypomina studentom, że ELS jest dokumentem poświadczającym status studenta. Mobilna legitymacja (Mlegitymacja) nie zastępuje legitymacji ELS - ale jest tylko jej uzupełnieniem i tylko student, któremu wydano tradycyjną wersję dokumentu, może posługiwać się Mlegitymacją.

UWAGA!
BIA przypomina także, że do e-zasobów mają dostęp osoby z aktywnym kontem, niezależnie od zaległości na tym koncie. Jednak BUW nie przedłuży ważności konta po upływie terminu tym osobom, które mają zaległości na koncie (czy to w BUW, czy w bibliotekach wydziałowych) i tym samym stracą one dostęp do e-zasobów. Dlatego należy pamiętać zwrocie książek i uregulowaniu należności za ich przetrzymywanie.

Lista nowości