Biblioteka IA do 29 listopada

Nowe ograniczenia w korzystaniu z Bibliotek UW

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe,[…]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”, 

Biblioteka Instytutu Anglistyki zamyka  do 29 listopada Czytelnię. Ogranicza działalność Wypożyczalni do wtorków i sobót w godz. 11 do 15. Książki z Czytelni można wypożyczać. 

Biblioteka IA świadczy nadal usługi reprograficzne (skanowanie, kopiowanie, drukowanie) kadrze dydaktycznej  IA, prowadzi szkolenia on-line, zakupy książek i opracowanie nabytków.

Informujemy ponadto, że Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie do 29 listopada jest zamknięta dla czytelników.

  • Daty zwrotu wypożyczonych książek są przesunięte na 15 grudnia 2020 r.
  • Za okres od 7 do 29 listopada nie będą naliczały się opłaty za książki przetrzymane.

Dokumenty źródłowe: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR2UxMMRiskzphEDYxR5aMxQ7hJPxzLQsFE3zKP8luwoCTEGiWYAGEsrUUo