Aktualna oferta szkoleń

W aktualnej ofercie dla nauczycieli akademickich przygotowaliśmy szkolenia z nowych trendów dydaktycznych, dotyczące rozwoju osobistego oraz specjalistycznych kompetencji przydatnych w prowadzeniu badań.

W ramach szkoleń dydaktycznych już w następny tygodniu odbędzie się „Wykorzystanie elementów grywalizacji/gamifikacji w dydaktyce – wyzwania i możliwości”.

Prowadząca: dr Magdalena Junkieles

Termin: 18 marca (g. 17:00-19:30) i 20 marca (g. 10:00-12:30)

Rejestracja: do 16 marca do godz. 12:00.

W tej kategorii zapraszamy także na szkolenie nt. Podróż w głąb siebie czyli świadomość i samoświadomość w uczeniu się”.

Prowadzący: dr hab. Maciej Smuk

Termin: 25 marca (g. 10:00-12:30) i 26 marca (g. 16:00-18:30)

Rejestracja: do 23 marca do godz. 10:00.

Marzec to również ostatnia szansa, by wziąć udział w szkoleniu „Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia”.
Prowadząca: Maria Wasylkowska

Termin: 22 i 23 marca (g. 11:00-14:30)

Rejestracja: do 19 marca do godz. 12:00.

Polecamy też udział nowym szkoleniu specjalistycznym realizowanym w ramach IDUB nt. „Marketing wyników badań”.

Prowadzący: Marek Massalski

Termin: 25 marca (g. 11:00-14:15).

Rekrutacja: do 22 marca do godz. 12:00.

Pozostałe tematy szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. terminów i rekrutacji w załączonym harmonogramie. 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

*W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

· w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;

· w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB mogą uczestniczyć nauczyciele pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa i Regulamin dostępne na platformie szkoleniowej przy każdym szkoleniu.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl i www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Biuro Spraw Pracowniczych